Dark Knight/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
DKTiny.png Dark Knight
DK.png
Name Elesis
Class DKTiny.png Dark Knight
Weapon Claymore, Evil Energy Techniques
Age 18
Class Tree Elesis > Dark Knight > Crimson Avenger
Release Date Korean Flag.png 13 August 2014
American Flag.png 28 January 2015
European Union Flag.png 28 January 2015
Japanese Flag.png 28 January 2015
Chinese Flag.png 11 February 2015
Statistics
Dark Knight
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Ruthless defender of the innocent.


Dark Knight[edit]

Đặc trưng[edit]

Elesis bây giờ đã có khả năng sử dụng Dark Powers ( Sức mạnh Bóng tối ), nó cho phép cô sử dụng Blood Hit; sử dụng máu của bản thân để tạo một vụ nổ lớn hoặc tạo ra vũ khí với nó để tiêu diệt kẻ thù. Cô cũng có thể sử dụng một ít HP để làm cho kỹ năng của mình đánh nhiều hơn và cô có càng ít HP thì lượng sát thương lên kẻ thù càng lớn. Gale Mode của cô hiện nay có thể phục hồi bản thân và những kỹ năng mà sử dụng Annihilation Mode bây giờ gây sát thương nhiều hơn ở lượng HP hao phí.

Cốt truyện[edit]

Wally đang sử dụng sức mạnh của Elshard và Nasods để đàn áp nhân dân của Elder. Để ngăn chặn điều này, Elesis đương đầu với Wally, cảnh báo hắn ta chấm dứt những hành vi sai trái. Tuy nhiên, hắn ta không nghe và tiếp tục chế độ độc tài của mình.
Elesis trở nên do dự. cô ấy không chắc chắn nên làm gì, cho đến khi Luichel đưa cho cô lời khuyên.
"Cô không thể luôn luôn ngăn chặn những kẻ xấu chỉ bằng công lý! Đôi khi cô phải sẵn sàng để sử dụng bạo lực!
Với sự hướng dẫn của Luichel, Elesis bắt đầu tiêu diệt những tên tay sai của Wally trong khi phá hủy nhiều phần của tòa lâu đài của hắn ta thông qua việc sử dụng vũ lực! Trong lúc làm điều này, Elesis bắt đầu nhận ra rằng con đường chân chính mà cô duy trì trước kia không phải là cách đúng đắn duy nhất để trả thù.
Để phát huy ý nghĩa mới của cô về công lý, Elesis quyết định trở thành một Dark Knight, người hành động trong bóng tối để đánh bại kẻ ác.

First Class Advancement[edit]

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Free Knight, Elesis có thể lựa chọn để trở thành 1 Saber Knight, Pyro Knight hoặc Dark Knight.
Dark Knight có thể trở thành bằng cách sử dụng vật phẩm trong Item Mall : Dark Knight's MarkJob Change - Dark Knight.png

Dark Knight[edit]

 1. Đập Nasod Banthus2-3 Khó hoặc hơn.
 2. Tán dóc với Luichel
 3. Quánh Wally No. 82-5 chế độ Very Hard.
 4. Lại tán dóc với Luichel

Ở Lv35, Dark Knight có thể trở thành Crimson Avenger.

Skill Tree[edit]

Skills Passives Locked
Blank.png CAIcon15.png CAIcon7.png CAIcon19.png Blank.png Level 15
Blank.png CAIcon6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png BloodSwamp.PNG Blank.png Blank.png

LockCover.png CAIcon18.png

Level 30
Blank.png BloodStorm.PNG Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png Blank.png Blank.png RevengeofBloodR.png Blank.png Level 40
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Additional Combos[edit]

Image Description Damage
DKcombo1.jpg Blood Slash

Elesis will slash her enemy three times, then hit them with two bloody strikes.

Z.png 100% Phy. Damage
Z.png 126% Phy. Damage
Z.png 126% Phy. Damage
X.png 53% Phy. Damage x 3(±1)
X.png 55% Phy. Damage x 6

DKcombo2.jpg Blood Wave

After doing a upward slash then a downward smash, Elesis will do a Uppercut that sends out a blood wave, damaging everything in its path.

DRU.png
X.png 200% Phy. Damage
X.png 252% Phy. Damage
X.png 126% Phy. Damage + 100% Phy. Damage x 2 (3 MP)

DKcombo3.jpg Bloody Combo

Elesis does 2 Strikes with her Sword and then starts to furiously slash her enemy and ends the combo with an attack that knocks the target up making it possible to catch them for another combo.

X.png 160% Phy. Damage
X.png 220% Phy. Damage
X.png 100% Phy. Damage x 4
X.png 147% Phy. Damage


Skills[edit]

Special Active[edit]

CAIcon7.png Ejection Buster
CAIcon6.png Brutal Cutter
BloodSwamp.PNG Blood Swamp
BloodStorm.PNG Blood Storm


Active[edit]

CAIcon15.png Dark Wave
CAIcon18.png Assault Strike
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.


Passive[edit]

CAIcon19.png Dark Force
RevengeofBloodR.png Revenge of Blood


Videos[edit]


Gallery[edit]

Artwork[edit]

Miscellaneous[edit]


Trivia[edit]

 • On Dark Knight/Crimson Avenger job path, Elesis' claymore gains a more blade-like appearance, similarly to Pyro Knight/Blazing Heart, demonstrating Elesis' decision to veer away from her original, formal swordsmanship and develop new weapons/forms of combat.
 • Interestingly enough, Dark Knight/Crimson Avenger does not use blood as a means of damage, only using it as a power boost. Her skill animations are either evil energy or gaps being torn through space.
 • Dark Knight's Blood Hit system is similar to Weapon Taker's Overheat, as it both drains their health when they use it. The two classes do, however, have some major differences that should be noted:
  • Unlike Weapon Taker, Dark Knight does not acquire a damage buff after consuming HP.
  • She also has various skills that allow her to regenerate that lost HP, making her Blood Hit HP-to-damage conversion much safer and easier to use.
  • Similarly to a Veteran Commander with Victory Survival Strategy, Dark Knight and Crimson Avenger don't take damage from Blood Hit activations when between 10% and 20% HP. They don't, however, require a skill to use this feature.
 • After advancing to Dark Knight, Elesis' character selection screen quote changes to match her new personality.


Alternative Names[edit]

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 다크 나이트 Dark Knight
Japanese Flag.png Japan ダークナイト Dark Knight
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 黑暗骑士 Dark Knight
German Flag.png Germany Dunkler Ritter Dark Knight
Spanish Flag.png Spain Caballera oscura Dark Knight
French Flag.png France Chevalier ténébreux Dark Knight
Italian Flag.png Italy Cavaliere Oscuro Dark Knight
Polish Flag.png Poland Mroczny Rycerz Dark Knight


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Root Knight.png
Root Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Sacred Templar.png
Sacred Templar
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
Arrowdown2.png
Icon - Genesis.png
Genesis
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Wiz Magician.png
Wiz Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Mystic Alchemist.png
Mystic Alchemist
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
Arrowdown2.png
Icon - Lord Azoth.png
Lord Azoth
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Venom Taker.png
Venom Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Mutant Reaper.png
Mutant Reaper
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
Arrowdown2.png
Icon - Revenant.png
Revenant
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Unknown.png
Code: Unknown
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Failess.png
Code: Failess
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
Arrowdown2.png
Icon - Code Antithese.png
Code: Antithese
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Dunno.png
February 2022
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
Arrowdown2.png
Dunno.png
Dunno.png
???
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta
Arrowdown2.png
Dunno.png
???