Rose/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • العربية • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • polski • português do Brasil • русский • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
RoseTiny.png Jamming
RoseRender.png
Name Anna Testarossa (Rose)
Class RoseTiny.png Jamming
Weapon Súng lục, Súng trường, Súng tự động, Đại bác
Age 19
Height 180 cm (5 ft 11 in)
Class Tree Blank.png > Icon - Heavy Barrel.png > Icon - Storm Trooper.png > Icon - Storm Trooper (Trans).png
Icon - Rose.png > Icon - Bloodia.png > Icon - Crimson Rose.png > Icon - Crimson Rose (Trans).png
Blank.png > Icon - Valkyrie.png > Icon - Freyja.png > Icon - Freyja (Trans).png
Blank.png > Icon - Metal Heart.png > Icon - Optimus.png > Icon - Optimus (Trans).png
Voice Actors Korean Flag.png 이용신 Lee Yong Shin
Japanese Flag.png 小清水 亜美 Ami Koshimizu
Flag-us.png Erica Lindbeck
Bresil Flag.png Priscila Franco
German Flag.png Dagmar Bittner
Release Date Korean Flag.png 17 December 2015
Japanese Flag.png 1 June 2016
Flag-us.png 1 June 2016
Bresil Flag.png 1 June 2016
Flag-tw.png 2 June 2016
Chinese Flag.png 29 June 2016
Europeanunion.png 19 July 2016
Statistics
Rose
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Ta sẽ luôn phục tùng mệnh lệnh của công chúa!

Icon - Rose.png Rose

Đặc Điểm

Luật của Empyrean bắt buộc mọi bé gái phải làm một bài kiểm tra trước sinh nhật 5 tuổi. Những người thể hiện được tài năng đặc biệt sẽ được phép tham gia một khóa huấn luyện mở rộng, đào tạo họ trở thành một phần trong lực lược tinh nhuệ của Imperial Guards - Imperial Princess Garden. Những người phụ nữ trong lực lượng đặc nhiệm này không chỉ chiến đấu bảo vệ Empyrean khỏi kẻ thù bên ngoài, mà còn nắm vãi trò lãnh đạo dẫn dắt động đồng, áp dụng chuyên môn của họ trong mọi lĩnh vực công nghệ, từ phương tiện chiến tranh tới thiết bị liên lạc thiết yếu.

Kỹ năng đặc biệt

Main Article: ECP System

"Hệ thống ECP" cho phép cô chuyển đổi giữa 4 loại vũ khí, đồng thời có thể kích hoạt Over Strike (Quá tải).

Tiểu sử

Main Article: Outer Atlas Station

Là thành viên của Majestic Garden, bảo vệ Royal City in Heaven. Cô được đặt bí danh Rose,vốn chỉ được trao cho người mạnh nhất Majestic Garden.
Trước sự đe dọa của kẻ thù tới Heaven, Rose được giao nhiệm vụ điều tra ở một thứ nguyên khác, Elrios.


Thăng Cấp Lần Đầu

Rose cần đạt cấp độ 15 để thực hiện thăng cấp lần đầu.

Jamming

    1. Hoàn thành 2-4 ở mức Very Hard(☆☆☆).
    2. Nói chuyện với EchoElder.
    3. Hoàn thành 2-4 ở mức Hard hoặc cao hơn (☆☆) hai lần.
    4. Giết Wally No.82-5 ở mức Very Hard(☆☆☆).

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Jamming, cô có thể chọn thăng cấp thành Heavy Barrel, Bloodia, Valkyrie, hoặc Metal Heart.
Chọn vào tên class bạn quan tâm ở dưới để xem chi tiết:
Heavy Barrel
Bloodia
Valkyrie
Metal Heart

Cây Kỹ Năng

Skills Passives Locked
RoseSkill3.png Blank.png RoseSkill2.png Blank.png LockCover.png CSZE.png
Level 1
Blank.png RoseSkill1(New).png Blank.png Blank.png Blank.png Level 5
RoseSkill4.png Blank.png RoseSkill5.png Blank.png Blank.png Level 10
Blank.png RoseSkill6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 15
Blank.png RoseSkill7.png Blank.png Blank.png LockCover.png RoseSkill8.png
Level 20
 • Skill Traits unlocked at Level 20.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 1st job class.


Combos

Combo Description Damage
Z.pngZ.pngZ.pngZ.png Ba đòn đá cơ bản, hất tung đối phương ở đòn cuối cùng.

Z.png 146% Phy. Damage
Z.png 171% Phy. Damage
Z.png 213% Phy. Damage
Z.png 281% Phy. Damage

Z.pngZ.pngZ.pngX.png Ba đòn đá cơ bản, theo sau đó là một quả lựu đạn được ném vào đối thủ.

Z.png 146% Phy. Damage
Z.png 171% Phy. Damage
Z.png 213% Phy. Damage
X.png 100% Phy. Damage + 397% Mag. Damage

Ricon.pngX.pngRoX.pngRoX.pngX.png Bắn một viên đạn từ khẩu súng lục, hai viên từ khẩu còn lại trước khi bắn phát cuối cùng hất văng đối phương. Viên đạn có thể xuyên qua 2 mục tiêu và sẽ "nổ" để gây ra một lượng sát thương lan. Có thể đổi vũ khí trong lệnh trắng (tiêu hao ECP).

X.png 333% Phy. Damage + 10% Phy. Damage (4MP)
RoX.png 333% Phy. Damage + 10% Phy. Damage (4MP)
RoX.png 333% Phy. Damage + 10% Phy. Damage (4MP)
X.png 467% Phy. Damage + 12% Phy. Damage (4MP)(10ECP)
First X.png deals 100% Phy. Damage when contact

MIcon.pngX.pngRoX.pngX.png Bắn 2 viên đạn từ khẩu súng trường thứ nhất và dùng khẩu thứ 2 bắn phát cuỗi. Viên đạn xuyên qua mọi kẻ thù và sẽ "nổ" gây thêm một lượng sát thương lan. Có thể đổi vũ khí trong lệnh trắng (tiêu hao ECP).

X.png 354 % Phy. Damage + 10% Phy. Damage (7MP)
RoX.png 354% Phy. Damage + 10% Phy. Damage (7MP)
X.png 585% Phy. Damage + 12% Phy. Damage (7MP)(10ECP)
First X.png deals 100% Phy. Damage on contact

AGIcon.pngX.pngRoX.pngRoX.pngRoX.pngRoX.pngX.png Bắn 3 phát đạn từ mỗi khẩu súng tự động, bán được tối đa 7 lần. Mỗi viên đạn đốt của mục tiêu 2MP. Đạn không xuyên mục tiêu nhưng nổ trong một pham vi nhỏ gây xác thương lên tất cả các mục tiêu trong đó. Có thể đổi vũ khí trong lệnh trắng (tiêu hao ECP).

X.png 94% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x3 (2MP)
RoX.png 94% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x3 (2MP)
RoX.png 94% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x3 (2MP)
RoX.png 94% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x3 (2MP)
RoX.png 94% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x3 (2MP)
X.png 74% Phy. Damage + 12% Phy. Damage x6 (2MP)(10ECP)
First X.png deals 100% Phy. Damage on contact

HCIcon.pngRoX.pngX.png Nổ phát súng đầu tiên tới trước, theo sau bới phát bắn thử hai đẩy lùi mục tiêu. Cú bắn gây sát thương diện rộng thay vì dạng đạn đạo, có thể chúng số mục tiêu không giới hạn. Có thể đổi vũ khí trong lệnh trắng (tiêu hao ECP).

RoX.png 679% Phy. Damage + 100% Phy. Damage (2MP)
X.png 1018% Phy. Damage (2MP)(10ECP)
+ 100% Phy. Damage x2
Physical Damage only applies on contact

DR.pngZ.pngZ.png Trượt tới gạt chân và hất văng mục tiêu.

DR.png
Z.png 146% Phy. Damage
Z.png 180% Phy. Damage

DR.pngZ.pngX.png Trượt tới đá và nhảy ra sau lưng mục tiêu, sau đó ném một quả lựu đạn vào vị trí đó.

DR.png
Z.png 146% Phy. Damage
X.png 100% Phy. + 286% Mag. Damage

DR.pngX.png Né ra sau mục tiêu và bắn một phát đạn (phụ thuộc vũ khí).

DR.png
Ricon.pngX.png 295% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x2 (4MP)
MIcon.pngX.png 281% Phy. Damage + 10% Phy. Damage (4MP)
AGIcon.pngX.png 94% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x3 (4MP)
HCIcon.pngX.png 499% Phy. Damage (4MP)

U.pngZ.png Đá nhảy đơn.

U.png
Z.png 133% Phy. Damage

U.pngX.png Đá nhảy đơn theo sau một cú bắn nhưng không hất ngã mục tiêu. Phụ thuộc vũ khi.

U.png
Ricon.pngX.png 333% Phy. Damage + 10% Phy. Damage (4MP)
MIcon.pngX.png 354% Phy. Damage + 10% Phy. Damage (4MP)
AGIcon.pngX.png 94% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x3 (4MP)
HCIcon.pngX.png 679% Phy. Damage (4MP)

UU.pngZ.png Trong khi nhảy né, thực hiện một cú đá.

UU.png
Z.png 133% Phy. Damage

UU.pngX.png Trong khi nhảy né, khai hỏa. Phụ thuộc vũ khí.

UU.png
Ricon.pngX.png 333% Phy. Damage + 10% Phy. Damage (4MP)
MIcon.pngX.png 354% Phy. Damage + 10% Phy. Damage (4MP)
AGIcon.pngX.png 94% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x3 (4MP)
HCIcon.pngX.png 679% Phy. Damage (4MP)

DRU.pngZ.png Khi đang trên không, đá tới trước. Sau khi tiếp đất, tiếp tục chạy nếu giữ R.png.

DRU.png
Z.png 133% Phy. Damage

Ricon.pngDRU.pngX.pngX.png Khi đang trên không, bắn 1 phát đạn từ khẩu súng lục thứ nhất và 2 phát từ khẩu còn lại.

DRU.png
X.png 333% Phy. Damage + 10% Phy. Damage (4MP)
X.png 333% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x2 (3MP)

MIcon.pngDRU.pngX.pngX.png Khi đang trên không, bắn 2 phát đạn, phát cuối đẩy lùi bản thân.

DRU.png
X.png 354% Phy. Damage + 10% Phy. Damage (4MP)
X.png 354% Phy. Damage + 10% Phy. Damage (4MP)

AGIcon.pngDRU.pngX.pngX.pngX.png Khi đang trên không, Bắn 3 phát đạn từ mỗi khẩu súng.
 • HIện tại, phát X.png cuối hiển thị khẩu súng thứ 2 cũng bắn đạn, đi kèm âm thanh, nhưng viên đạn không xuất hiện cũng không gây xác thương.
 • Post 03/24/2016 KR patch:
  • Sửa lỗi phát đạn cuối không được bắn ra.

DRU.png
X.png 94% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x3 (3MP)
X.png 94% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x3 (3MP)
X.png 61% Phy. Damage + 10% Phy. Damage x6 (3MP)

HCIcon.pngDRU.pngX.png Khi đang ở trên không, khai hỏa về phía kẻ thù. phát bắn cuối đẩy lùi rất xa.

DRU.png
X.png 679% Phy. Damage (4MP)

Recovery Z.png/X.png
 • Lênh này được chỉnh sửa ở cấp độ 1, Để biết thêm chi tiết xem: BackstepKỹ Năng

Special Active

RoseSkill2.png Barbecue!
RoseSkill4.png RX-78 Land Runner
RoseSkill5.png Spriggan
RoseSkill7.png M-137 Gatling Gun
RoseSkill8.png M-3 Flamethrower
Lock.gifLv30Book.png Camilla's Secret Manual (Basic) is needed to unlock this skill, available through the Basic Training Skill Quest or Item Mall.


Active

RoseSkill3.png Rising Shot
RoseSkill1(New).png Backstep
RoseSkill6.png Needle Sobat

Couple Skill

CSZE.png Extreme Heavenly Love
Lock.gifHQ Shop Item 269710.png Must currently be a couple or married to unlock this skill.


Videos


Theme


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Thông Tin Bên Lề

 • Rose là một sản phẩm kết hợp, cô ta không bao giờ đụng độ El Search Party trong tuyến cốt truyện chính.
 • Robot navigator của Rose, Zero, ban đầu được lên kế hoạch có thể trở thành vũ khí của Rose, nhưng ý tưởng này bị bỏ qua vì quá khó thực hiện.
 • Đạn của X.png là đạn vật lý, vì thế cho phép chúng không vị phản lại hay hấp thu như đạn dạng phép thông thường.
 • Các kỹ năng ECP của cô ấy có một bug khiến cho chúng tiêu hao ECP và bắt đầu thời gian hồi dù không được sử dụng.
 • Cũng như Deadly ChaserCiel, vũ khí của Rose gây xác thương vật lý ở tầm gần.
 • Rose là sản phẩm kết hợp đầu tiên của Elsword. Cô ấy vốn từ MMO Dungeon Fighter Online, ở đó cô được gọi là "female Gunner".
  • Tuy nhiên cô lại không phải nhân vật crossover đầu tiên. Elesis nguyên gốc là từ Grand Chase, game MMO trước của KoG, nên dù không tính là sản phẩm kết hợp (2 game cùng công ty), nhưng vẫn là "crossover".
 • Rose là nhân vật đầu tiên có 4 jobs, giống như phản ánh lại 4 lớp nhân vật của cô trong game cũ.
 • Rosesử dụng cả 4 vũ khí khiến cho lỗi chơi của cô khác việc với Deadly ChaserCiel.
  • Một số kỹ năng của cô vốn là từ game trước đó, như là Spriggan, Gatling Gun, Barbecue!, và Flame Thrower.
  • Mặc dù có nhiều vũ khí nhưng cô chỉ có một ô trang phục cho chúng, khiến cho trang phục đó thay đổi ngoại hình của cả 4 vũ khí.
 • Elsword không phải là game đầu tiên mà Rose xuất hiện như là sản phẩm kết hợp. Cô ấy cũng xuất hiện như là một nhân vật người chơi có thể chọn trong các MMOs như là Cyphers OnlineSudden Attack.


Những Tên Khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 로제
안나 테스타로사
Rose
Anna Testarossa
Japanese Flag.png Japan ロゼ
アンナ・テスタロサ
Rose
Anna Testarossa
Flag-tw.png Taiwan (Traditional Chinese) 蘿潔
安納泰特斯蘿莎
Rose
Anna Testarossa
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 萝丝
安娜 · 特斯塔罗莎
Rose
Anna Testarossa

Zero

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea ? Zero


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta