Chiliarch/vi

From Elwiki
Mini Icon - Chiliarch.png Chiliarch
Portrait - Chiliarch.png
Full Name
Luciela "Lu" R. Sourcream
Class
Mini Icon - Chiliarch.png Chiliarch
Weapon
Găng tay ma thuật, Năng lượng terror
Height
142 cm (4 ft 8 in)
Release Date
Korean Flag.png 15 January 2015
Chinese Flag.png 15 July 2015
American Flag.png 15 July 2015
File:Flag of Indonesia.png 15 July 2015
Brazil Flag.png 15 July 2015
Taiwanese Flag.png 16 July 2015
Philippine Flag.png 16 July 2015
Japanese Flag.png 29 July 2015
Statistics
Speed
Average
UI - Physical Class.png
Range
Short
Difficulty
Normal
Physical
Đừng quay lại. Kẻo nỗi kinh hoàng khủng khiếp ấy nuốt chửng ngươi...


Chiliarch/Ciel

Sở trường

Chilliarch tăng cường về khả năng chiến đấu của Lu. Lu gieo rắc nỗi kinh hoàng vào kẻ thù và lấy năng lượng từ nó. Với nó,Chilliarch có thể làm giảm một phần HP của kẻ thù sau khi tấn công từ đằng sau. Lu cũng có khả năng triệu hồi một linh hồn quỷ lớn hơn để giúp cô ấy chiến đấu với năng lượng terror.

Tiểu sử

Lu dần trở nên kiệt sức do trải qua những trận chiến với sát thủ quỷ. Đến mức cô không thể đếm được là đã trải qua bao nhiêu cuộc tấn công mà cô và Ciel phải chịu đựng, Lu nhớ lại khoảng thời gian khi cô còn ra lệnh cho một quân đoàn lớn, và đánh thức "Sức mạnh điều khiển Terror". Chúa Quỷ Terror và Quản Gia của Terror ngừng lo lắng về sự an toàn của mình và bắt đầu tàn sát kẻ thù như một nỗi kinh hoàng.

Chuyển cấp lần đầu

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Power Awaken, Lu/Ciel có thể quyết định chuyển thành Chiliarch/Ciel hoặc Lu/Royal Guard.
Chiliarch/Ciel cũng có thể đạt được bằng cách dùng vật phẩm: Linh hồn Chiliarch HQ Shop Item 242371.png trong Item Mall.

Chiliarch/Ciel

  1. Thu thập 1 vật phẩm rơi từ Enraged Ent trong Shadow Forest mức thường (☆) hoặc cao hơn.
  2. Thu thập 1 vật phẩm rơi từ Awakened Banthus trong Banthus Cave mức cực khó (☆☆☆).
  3. Thu thập 10 vật phẩm rơi từ Jango hoặc Kid Phoru trong The Suburbs of Wally's Castle mức cực khó (☆☆☆).
  4. Tiêu diệt Wally No.8 trong Wally Castle mức cực khó (☆☆☆).


Vào Lv35, Chiliarch/Ciel có thể chuyển thành Chiliarch/Dreadlord.

Bảng kĩ năng

Skills Passives
Blank.png
LuCielSkill17.png
LuCielSkill16.png
LuCielSkill12.png
Blank.png Level 15
Blank.png
LuCielSkill15.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 25
LuCielSkill19.png
Blank.png

LockCover.pngLuCielSkill13.png

Blank.png Blank.png Level 30
Blank.png
LuCielSkill20.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
Blank.png
LuCielSkill18.png
Blank.png
LuCielSkill22.png
Blank.png Level 40
  • Skill Traits unlocked at Level 40.
  • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Combo thêm


Kĩ năng

Special Active


Videos

Gallery

Artwork

Linh tinh


Trivia

  • A chiliarch is a greek term for a military rank dating back to Antiquity meaning "commander of a thousand".
  • When opening the 1st job promo avatar box, you will receive a set of Chiliarch's promo set along with Ciel's base promo set.
  • The hood is part of her promo avatar's top piece instead of being part of her hairstyle.
  • The buttons on Chiliarch's hood in-game are on the right side, as opposed to being on the left, as they are in her portrait.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 킬리아크 Chiliarch
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 冥業千總 Underworld Chiliarch
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 千骑统领 Chiliarch
Spanish Flag.png Spain Chiliarca Chiliarch
French Flag.png France Chiliarque Chiliarch
Italian Flag.png Italy Chiliarca Chiliarch
Brazil Flag.png Brazil Quiliarca Chiliarch


Characters
{{
Icon - Poten Finder.png
Poten Finder
Dunno.png
02/01/2024
Dunno.png
03/28/2024
Dunno.png
05/23/2024
Arrowright.png
Icon - Mighty Miner.png
Mighty Miner
Arrowright.png
Dunno.png
???
Arrowright.png
Dunno.png
???
Arrowright.png
Dunno.png
???
Arrowright.png
Icon - Gembliss.png
Gembliss
Arrowright.png
Dunno.png
???
Arrowright.png
Dunno.png
???
Arrowright.png
Dunno.png
???
}}