Shelling Guardian

From Elwiki
ภาษา:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
Shelling Guardian
ชื่อ Chung Seiker
คลาส Shelling Guardian
อาวุธ Destroyer, Disfrozen-powered Grenades
เส้นทางคลาส Chung > Shelling Guardian > Tactical Trooper
ชื่ออื่น Korean Flag.png 쉘링 가디언
American Flag.png Shelling Guardian
English Flag.png Artillery Guardian
French Flag.png Gardien Artilleur
Japanese Flag.png シェリングガーディアン
Italian Flag.png Guardiano Artigliere
วันที่อัพเดท Korean Flag.png 9 Feburary 2012
American Flag.png May 1st, 2013
เตรียมรับมือพลังแห่งการเล่นแร่แปรธาตุ!


Shelling Guardian

ความสามารถพิเศษ

Shelling Guardian ใช้อาวุธหนักโจมตีได้ทั้งจากระยะใกล้และไกล อีกทั้งยังใช้กระสุนปืนใหญ่ได้อย่างเชี่ยวชาญ ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ดึงเอาพลังการทำลายล้างขั้นสูงสุดออกมาได้

ปูมหลัง

ระหว่างการฝึกฝนให้ตนเป็นผู้พิทักษ์นคร Hamel อย่างสมบูรณ์ Chung ได้ค้นพบตำนานบางส่วนที่กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของหินวิเศษที่เขาครอบครองอยู่ หลังจากที่เขารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุและการทำวัตถุระเบิดจากทั่วทั้งดินแดน Elrios แล้ว ก็ได้เริ่มลงมือปรับปรุงอาวุธ Destroyer ของเขา

ความพยายามของ Chung ประสบผลสำเร็จเมื่อเขาสามารถควบคุมการโจมตีที่ทั้งรุนแรงและคาดเดาได้ยากในทุกๆระยะอย่างคล่องแคล่ว และด้วยความสำเร็จนี้เอง เขาได้กลายเป็น Shelling Guardian ผู้พิทักษ์สันติด้วยปืนใหญ่อันทรงพลัง

การเปลี่ยนอาชีพครั้งแรก

สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น Shelling Guardian ได้โดยใช้ไอเทม Shelling Guardian's Righteousness จาก Cash Shop

Chung ต้องมีเลเวล 15 จึงจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้
หลังจากทำภารกิจต่อเนื่องของ Guardian สำเร็จ Chung สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนอาชีพเป็น Shooting Guardian, Fury Guardian หรือ Shelling Guardian ได้

Shelling Guardian

 1. คุยกับ Echo ในเมือง Elder
 2. กำจัด William Phoru เพื่อรวบรวม Ether Flask 1 ชิ้นใน Suburbs of Wally's Castle ระดับ ยากมาก
 3. เก็บไอเทม 1 ชิ้นจากบอส Wally No.8 ใน Wally's Castle ทุกระดับความยาก
 4. ผ่าน Wally's Castle ระดับ ยากมาก

Shelling Guardian สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น Tactical Trooper ได้เมื่อมีเลเวล 35

ผังสกิล

Reload Up.png RPassive4.png Level 15 (3 SP)
BigBangStream.png ConvertedWarhead.png Level 25 (3 SP)
EB Hand Grenade.png EB Grenade Launcher.png Level 30 (3 SP)
MarkOfCommander.png Cannon Strike.png Level 35 (3 SP)
ChaosCannon.png CarpetBombing.png Aiming Shot.png Level 40 (3 SP)


คอมโบใหม่

Image Description Damage
ShGCombo1.png Smashing Siege

Chung ใช้ปืนใหญ่ทุบพื้นพร้อมรีโหลดกระสุน ตามด้วยการยิงปืนใหญ่ออกไปแล้วเข้าสู่โหมด Siege Shelling

X.png 190% Phy. Damage
X.png 180% Phy. Damage + 210% Mag. Damage

ShGCombo2.png Dash Reload

Chung รีโหลดกระสุนหลังจากเสยศัตรูด้วยปืนใหญ่ จากนั้นยิงใส่ศัตรูแล้วเข้าสู่โหมด Siege Shelling

DR.png
Z.png 125% Phy. Damage
Z.png 180% Phy. Damage
X.png 170% Phy. Damage + 210% Mag. Damage

ShGCombo3.png Grenade Toss

Chung ตวัดปืนใหญ่ขึ้นก่อนจะปาระเบิดลงมาใส่ศัตรู โดยที่ลูกระเบิดสามารถเด้งออกมาจากกำแพงได้ (ท่านี้ใช้ MP)

DRU.png
Z.png 110% Phy. Damage
X.png 160% Mag. Damage


สกิล

Special Active

Cannon Strike.png Cannon Strike
BigBangStream.png Big Bang Stream
ChaosCannon.png Chaos Cannon
CarpetBombing.png Carpet Bombing lock.gif


Active

EB Hand Grenade.png Elastic Bomb - Hand Grenade
EB Grenade Launcher.png Elastic Bomb - Grenade Launcher lock.gif
MarkOfCommander.png Mark of Commander
Aiming Shot.png Aiming Shot

Passive

RPassive4.png Basic Magic Training
Reload Up.png Reload Mastery
ConvertedWarhead.png Converted Warhead


วีดีโอ


แกลเลอรี่เบ็ดเตล็ด

 • Chung เรียนรู้พื้นฐานในการเล่นแร่แปรธาตุจาก Echo แห่งเมือง Elder ซึ่งต่อมาทั้งคู่ได้ช่วยกันสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาในลูกระเบิดที่เรียกว่า "Disfrozen"
  • หลังจากเปลี่ยนคลาสเป็น Shelling Guardian แล้ว มิสไซล์ทั้งหมดจะมี "Disfrozen" บรรจุอยู่ข้างในด้วย ทำให้ดีไซน์ของมิสไซล์เปลี่ยนไปโดยมีคำว่า "BY ECHO" เขียนอยู่แทนที่จะเป็นรูปกระดูกกับหัวกะโหลก
 • รูปลักษณ์โหมด Freiturnier ของ Shelling Guardian จะแตกต่างไปจากคลาสอื่นๆเล็กน้อย
  • นอกจากจะใส่หมวกแล้วยังมีเกราะไหล่และแก่นพลังงานที่อกด้วย
 • อาวุธประจำคลาสของ Shelling Guardian มีรูปร่างคล้ายกับเครื่องยิงลูกระเบิด


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
TrantestC.png
Icon - Lord Knight (Trans).png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Rune Slayer (Trans).png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Infinity Sword (Trans).png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental
Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
TrantestC.png
Icon - Elemental Master (Trans).png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Void Princess (Trans).png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Dimension Witch (Trans).png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
TrantestC.png
Icon - Wind Sneaker (Trans).png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Grand Archer (Trans).png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Night Watcher (Trans).png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
TrantestC.png
Icon - Blade Master (Trans).png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Reckless Fist (Trans).png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Veteran Commander (Trans).png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
Icon - Code Nemesis (Trans).png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Code Empress (Trans).png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Code Battle Seraph (Trans).png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shooting Guardian.png
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
Icon - Iron Paladin (Trans).png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Deadly Chaser (Trans).png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
TrantestC.png
Icon - Sakra Devanam (Trans).png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Yama Raja (Trans).png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Asura (Trans).png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
Icon - Grand Master (Trans).png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Blazing Heart (Trans).png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Crimson Avenger (Trans).png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
Icon - Lunatic Psyker (Trans).png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Mastermind (Trans).png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Diabolic Esper (Trans).png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
TrantestC.png
Icon - Chiliarch (Trans).png
Icon - Dreadlord (Trans).png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Noblesse (Trans).png
Icon - Royal Guard (Trans).png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Diabla (Trans).png
Icon - Demonio (Trans).png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
TrantestC.png
Icon - Storm Trooper (Trans).png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Crimson Rose (Trans).png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Freyja (Trans).png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Optimus (Trans).png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme
Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen
Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
TrantestC.png
Icon - Arme Thaumaturgy (Trans).png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Apostasia (Trans).png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining
Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winne
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth