Grand Master

From Elwiki
ภาษา:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • русский • ไทย • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
GMTiny.png Grand Master
GrandMasterPortraitF.png
ชื่อ Elesis
คลาส GMTiny.png Grand Master
อาวุธ Great-Claymore, Basic Fire Techniques
อายุ 19
เส้นทางคลาส Elesis > Saber Knight > Grand Master
วันที่อัพเดท Korean Flag.png 10 October 2013
Japanese Flag.png April 23rd,2014
Taiwanese Flag.png April 24th, 2014
American Flag.png April 29th, 2014
Chinese Flag.png 29 April 2014
European Union Flag.png 14 May 2014
Bresil Flag.png 29 October 2014
ค่าสถานะ
{{#pRadar: size=280x250|colors=9b111e|title=Grand Master|ymin=0|ymax=5|titlefont=hel.ttf|titlesize=12|titlecolor=#000||striped|stripecolor=#000|axiscolor=#000|filled|textfont=hel.ttf|textsize=10|data=

HP,5 MATK, 2 MDEF, 2 PDEF, 4 PATK, 5 }}

ความคล่องตัว: น้อย ปานกลาง มาก
ระยะการโจมตี: ใกล้ ปานกลาง ไกล
ระดับความยาก: ง่าย ปานกลาง ยาก
ทหารทุกหน่วย เตรียมพร้อมทำศึก!!


Grand Master

ความสามารถพิเศษ

Elegant and venerated, the Grand Master is an agile and powerful warrior. Her presence is awe-inspiring, boosting the morale of her allies while instilling fear into her enemies. With an overwhelming battlefield presence and tremendous capacity for destruction, the Grand Master will lay waste to all who oppose her, giving final judgement with her almighty Sword of Relics.

ปูมหลัง

Elesis continued to search for the whereabouts of Scar and the demons, all while becoming stronger by following Adel's guidance and growing continuously. During the journey, Elesis hears that Feita is under attack by the demon invasion.
She immediately rushed over only to find that Feita had already became a bloody battlefield where victory and defeat alternated on a daily basis.

Elesis realizes that to overcome this crisis, she couldn't just rely on the strength of herself, but required the strength of many; she needed a power of an organized army. Realizing this, as the Saber Knight that carries out important missions for the kingdom of Velder, she takes command of the dispatched Velder and Feita knights and begins training them.

"We will follow you in the fight against the demons, we believe that you will lead us as the grand leader of us knights, a "Grand Master"!

During the time that Elesis had spent commanding and teaching, she gets a chance to look back at the fundamental aspects of her sword skills and improves her capabilities one step further as a result.

With her powerful swordplay skills, Elesis makes a considerable contribution defeating the demons in the Feita battlefield. Her contribution becomes officially recognized by the kingdom.

Using the theme of Elesis's nickname as the "Red-Haired Knight", Elesis becomes the first leader of the 'Red Knights'. Along with the knights that she had taught, Elesis dives into the battle to retake Velder.

การเปลี่ยนอาชีพครั้งที่สอง

Saber Knight ต้องมีเลเวล 35 จึงจะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น Grand Master ได้ โดยสามารถรับเควสได้ที่ NPC Ariel
สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็น Grand Master โดยใช้ไอเทม Grand Master's Neck Pendent GMjc.png.

Grand Master

 1. สนทนากับ Adel ในเมือง Altera.
 2. เก็บรวบรวม Memory Alloys 50 ชิ้นจากมอนสเตอร์ประเภท Nasod ในเขต Altera
 3. กำจัด
  • Crow Rider 3 ครั้งใน Nasod Foundry ทุกระดับความยาก
  • King Nasod 3 ครั้งใน Altera Core ทุกระดับความยาก
 4. สนทนากับ Lento ในเมือง Feita.
 5. เก็บรวบรวม Glitter Rations 100 ชิ้น จากมอนสเตอร์ประเภท Glitter ในเขต Feita


ผังสกิล

Skills Passives Locked
Blank.png Victorious-Sword.png Provoke.png ELE17.png Blank.png Level 35
Blank.png PointJab.PNG Blank.png Blank.png Blank.png Level 40
Blank.png ELE12.png Blank.png Blank.png LockCover.png ELE11.png
Level 45
ELE2.png Blank.png CrossCut.PNG Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png Sonic Blade Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png ELE16.png LockCover.png ELE15.png
Level 60
Blank.png LockCover.png Gmha.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 65
Transcendence
Blank.png GrMTrans1.png Blank.png GrMTrans4.png Blank.png Level 70
Blank.png Power-Break .png Blank.png Blank.png LockCover.png TransShared.png
Level 80
Blank.png GrMTrans3.png Blank.png Blank.png LockCover.png GrMTrans5.png
Level 90
Blank.png GrMTrans6.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 95
 • 2nd Job Skill Traits unlocked at Level 70.
 • 2nd Job Final Enhanced Skill unlocked upon Transcending.
 • Transcendence Skill Traits unlocked at Level 99.
 • Transcendence Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.


คอมโบใหม่

Image Description Damage
GMcombo1.png Ground Breaker

Elesis ฟันขึ้น แล้วพุ่งลงพื้นสร้างคลื่นเล็ก ๆ ทำดาเมจกับศัตรูที่อยู่ใกล้ ๆ

DRU.png
X.png 200% Phy. Damage
Z.png 20% + 175% Phy. Damage

GMcombo2.png Furious Windmill

หลังจากฟัน 2 ครั้ง Elesis จะหมุนตัวฟันรัว ๆ พร้อมติด Super Armor ปิดท้ายด้วยการฟันให้กระเด็น ท่าหมุนตัวสามารถเพิ่มจำนวนครั้งด้วยการกด X.png รัว ๆ

 • ท่าหมุนตัวมีระยะโจมตีที่เล็กกว่าแอนิเมชั่น จึงทำให้โดนครบทุกฮิตยาก เว้นแต่จะใช้กับศัตรูที่ตัวใหญ่ หรือ ตัวแดง หรือใช้ Sword of Victory เพื่อเพิ่มระยะโจมตี

X.png 160% Phy. Damage
X.png 220% Phy. Damage
DX.png 100% Phy. Damage (x3~x7)
X.png 150% Phy. Damage


สกิล

Hyper Active

Gmha.png Sword of Relics lock.gif

Special Active

ELE7.png Sonic Blade
ELE8.png Critical Dive lock.gif
ELE11.png Juggernaut Buster
ELE12.png War Prelude


Active

Provoke.png Provoke
ELE2.png Drastic Charge
ELE3.png Snap Crasher

Passive

STPassive2.png Intermediate Physical Offense Training
ELE17.png Initiate
ELE15.png Skilled Knight
ELE16.png Waltz of the Sword lock.gif


วิดีโอ


แกลเลอรี่

งานศิลป์

Miscellaneous


เบ็ดเตล็ด

 • Unlike her 1st job, Saber Knight, whose skills are very similar to Sword Knight, Grand Master's skills are nearly entirely different from Lord Knight.
 • Based on her portrait, Grand Master has the largest sword out of all the classes.
  • Although her claymore is canonically large, this is only shown in artwork, whereas a Grand Master's claymore avatar in-game is of normal size.
   • Grand Master could temporarily access her large sword using Sword of Victory, adding to the fact that the design of the skill's aura becomes identical to the sword in Grand Master's portrait.
 • Grand Master's promotional dress has a golden design at the bottom of her dress, which is similar to the black one on Lord Knight's promotional pants.
 • Upon close inspection, even though all of Elesis's skill icons portray her in her given class (or her target on Heavy Stunner), Provoke's icon does not feature Grand Master, or any other Elesis classes, as neither of her classes have short hair with a loose strand going backward.


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
TrantestC.png
Icon - Lord Knight (Trans).png
Lord Knight
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Rune Slayer (Trans).png
Rune Slayer
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Infinity Sword (Trans).png
Infinity Sword
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental
Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
TrantestC.png
Icon - Elemental Master (Trans).png
Elemental Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Void Princess (Trans).png
Void Princess
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Dimension Witch (Trans).png
Dimension Witch
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
TrantestC.png
Icon - Wind Sneaker (Trans).png
Wind Sneaker
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Grand Archer (Trans).png
Grand Archer
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Night Watcher (Trans).png
Night Watcher
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
TrantestC.png
Icon - Blade Master (Trans).png
Blade Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Reckless Fist (Trans).png
Reckless Fist
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Veteran Commander (Trans).png
Veteran Commander
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
TrantestC.png
Icon - Code Nemesis (Trans).png
Code: Nemesis
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Code Empress (Trans).png
Code: Empress
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Code Battle Seraph (Trans).png
Code: Battle Seraph
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shooting Guardian.png
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
TrantestC.png
Icon - Iron Paladin (Trans).png
Iron Paladin
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Deadly Chaser (Trans).png
Deadly Chaser
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Tactical Trooper (Trans).png
Tactical Trooper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
TrantestC.png
Icon - Sakra Devanam (Trans).png
Sakra Devanam
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Yama Raja (Trans).png
Yama Raja
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Asura (Trans).png
Asura
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
TrantestC.png
Icon - Grand Master (Trans).png
Grand Master
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Blazing Heart (Trans).png
Blazing Heart
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Crimson Avenger (Trans).png
Crimson Avenger
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
TrantestC.png
Icon - Lunatic Psyker (Trans).png
Lunatic Psyker
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Mastermind (Trans).png
Mastermind
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Diabolic Esper (Trans).png
Diabolic Esper
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
TrantestC.png
Icon - Chiliarch (Trans).png
Icon - Dreadlord (Trans).png
Dreadlord
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Noblesse (Trans).png
Icon - Royal Guard (Trans).png
Noblesse
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Diabla (Trans).png
Icon - Demonio (Trans).png
Demonio
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
TrantestC.png
Icon - Storm Trooper (Trans).png
Storm Trooper
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Crimson Rose (Trans).png
Crimson Rose
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Freyja (Trans).png
Freyja
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Optimus (Trans).png
Optimus
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme
Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen
Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
TrantestC.png
Icon - Arme Thaumaturgy (Trans).png
Arme Thaumaturgy
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Erbluhen Emotion (Trans).png
Erbluhen Emotion
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Apostasia (Trans).png
Apostasia
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining
Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
TrantestC.png
Icon - Rumble Pumn (Trans).png
Rumble Pumn
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Shining Romantica (Trans).png
Shining Romantica
(Transcendence)
TrantestC.png
Icon - Daydreamer (Trans).png
Daydreamer
(Transcendence)
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winne
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth