Time Tracer/vi

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • 한국어 • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎ • 中文(繁體)‎
TiTTiny.png Time Tracer
TTrTempRender2.png
Tên Edward Grenore (Add)
Lớp nhân vật TiTTiny.png Time Tracer
Vũ khí Nasod Dynamo, Nasod Armor, Bóp méo Thời/không gian
Tuổi 18
Chiều cao 176 cm (5 ft 9 in)
Cân nặng 56 kg (123 lb)
Cây lớp nhân vật Icon - Add.png > Icon - Time Tracer.png > Icon - Diabolic Esper.png > Icon - Diabolic Esper (Trans).png > Icon - Mad Paradox.png
Ngày ra mắt Korean Flag.png Ngày 4 Tháng 9 2014
Japanese Flag.png Ngày 18 Tháng 3 2015
Chinese Flag.png Ngày 18 Tháng 3 2015
American Flag.png Ngày 18 Tháng 3 2015
European Union Flag.png Ngày 18 Tháng 3 2015
Taiwanese Flag.png Ngày 19 Tháng 3 2015
Bresil Flag.png Ngày 15 Tháng 4 2015
Kukukuk!! Bây giờ, ta sẽ lấy lại tất cả mọi thứ!! Kuhahak!!


Icon - Time Tracer.png Time Tracer

[Kẻ điều khiển chiều không gian]
Phá huỷ chiều không gian và dịch chuyển xuyên chúng để áp đảo đối thủ trong thế trận.

TiTSkill4.png[Dynamo Configuration - Space Breach]
Bóp méo không gian để dẽ dàng tấn công đối thủ ở xa. Bạn có thể giữ nút kỹ năng để gây thêm sát thương trong khi tiếp cận chúng.
DESkill6.png[Gravity Buster]
Dùng kỹ năng này để giáng sát thương và gây hiệu ứng lên đối thủ trong diện rộng. Dùng Dynamo Mutation Points sẽ làm chậm đối thủ.
DESkill4.png[Reverse Circle]
Dùng kỹ năng này để dịch chuyển va tấn công đối thủ, và dịch chuyển lại lần nữa. Nếu có ai đang đuổi theo, bạn có thể dùng kỹ năng này để tấn công chúng.
TiTSkill7.png[Stardust Shower]
Bạn có thể di chuyển ngay sau khi dùng. Bạn có thể di chuyển trong khi vô số quả cầu năng lượng tấn công đối thủ.

Tiểu sử

Add cố gắng tìm cách trở về dòng thời gian của cậu, với hi vọng thay đổi sự kiến đen tối xảy ra trong quá khứ.

"Cuối cùng.. Cuối cùng nó đã hoàn thành!!

Sau nỗ lực to lớn, cậu ấy cuối cùng cũng tìm ra cách du hành thời gian. Để thực hiện nó với Dynamo, cậu chỉ cần có đúng vật chất-một vật chất đặc biệt mà cậu đã trộm được từ Ponggos ở Altera.

"Ah! Cậu không thể lấy nó pong! Đó là vật liệu nghiên cứu rất quan trọng pong!!

Bây giờ Time Tracer, với khả năng xuyên thời-không gian, Add chuyển sang đi tìm nguồn năng lượng, cái có thể khiến cậu tính toán thời-không chính xác hơn cho chuyến đi trở về nhà.

Thăng lớp nhân vật thứ nhất

Add có thể trở thành Psychic Tracer, Arc Tracer, hoặc Time Tracer.
Có thể trở thành Time Tracer ngay lặp tức bằng cách mua vật phẩm trong Cash Shop: Time Harddisk Job Change - Time Tracer.png

Time Tracer

 1. Nói chuyện với Echo tại Elder.
 2. Nhặt Lọn tóc của Banthus từ Banthus trong 2-3: Đường nước ngầm.
 3. Nhặt Thiết bị an toàn Nasod từ Wally Số 8 trong 2-5: Lâu đài của Wally.

Khi đạt cấp độ 35, Time Tracer có thể trờ thành Diabolic Esper.

Cây kỹ năng

{{

Kỹ năng Nội tại Khoá
TiTSkill4.png DESkill6.png TiTSkill1.png Cấp độ 15
DESkill4.png Cấp độ 25
AddSkill18.png LockCover.png TiTSkill5.png
Cấp độ 30
TiTSkill7.png Cấp độ 35
DESkill12.png Cấp độ 40
 • Đặc điểm kỹ năng mở ở cấp độ 40.
 • Kỹ năng cường hoá cuối cùng mở khi hoàn thành thăng lớp nhân vật thứ 2.

}}

Combos bổ sung

NA.png : Chỉ áp dụng khi Add đang trong Dynamo Configuration Mode, và sẽ kích hoạt sau NAZ.png hoặc NAX.png.
TiTSkill1.png : Sát thương của Nasod Armor combo không được tính theo Nasod Armor Mode - Overlimit hay Thức tỉnh (Awakening) và chỉ dựa trên chỉ số tấn công vật lý và pháp thuật gốc.
Exclamation.png : Tất cả giá trị sát thương của các combo mới và có sẵn sẽ được x1.05 khi đạt thăng lớp nhân vật thứ nhất.
Hình ảnh Chú thích Sát thương
TT Combo 1.png NA.png Spatial Sparks

Sau khi kích hoạt NA.png, tạo ra vết nứt không gian phía trước và lao đến, kết thúc bằng cách bẻ cong không gian xung quanh.

NA.png 470% Sát thương vật lý
NAZ.png 361% Sát thương
NAZ.png 223% Sát thương x2
NAZ.png 361% Sát thương x2
NAConZ.png 83% Sát thương x3~6 + 97% Sát thương

TT Combo 2.png NA.png Spatial Blitz

Sau khi kích hoạt NA.png, đá đối phương bay lên cao và bắt chúng bằng cách bẻ cong không gian quanh bàn tay.

NA.png 470% Sát thương vật lý
NAX.png 361% Sát thương
NAX.png 389% Sát thương
NAHoldX.png
60% Sát thương x6~11
+ 458% Sát thương

TTrcombo4.png Spatial Pull

Sau khi thực hiện X.pngX.pngX.png, tạo ra một lỗ hổng thời gian kéo đối phương về từ xa. Khi trong chế độ Dynamo Configuration (Thức tỉnh), thay vì lỗ hổng thời gian, bạn đá về phía trước quả cầu không gian, nó nổ và hất tung đối phướng.

X.png 249% Sát thương pháp thuật (2 MP)
X.png 281% Sát thương pháp thuật (2 MP)
X.png 225% Sát thương pháp thuật (2 MP)
NAX.png 316% Sát thương pháp thuật

DEcombo1.png Spatial Acceleration

Sau khi thực hiện X.pngX.pngX.png, lao về phía trước với quả cầu không gian để tấn công đối phương. Khi trong chế độ Dynamo Configuration (Thức tỉnh), bạn ném quả cầu về phía trước thay về lao đến.

 • Z.png cuối có trạng thái Siêu giáp (Super Armor) (Chỉ trong chế độ Phân rã (không thức tỉnh)).
 • 09/24/2015 KR:

X.png 249% Sát thương pháp thuật (2 MP)
X.png 281% Sát thương pháp thuật (2 MP)
X.png 225% Sát thương pháp thuật (2 MP)
NAZ.png 217% Sát thương pháp thuật

TTCombo5.png Spatial Break

Sau khi thực hiện DR.pngZ.png, lao đến trong trạng thái Siêu giáp (Super Armor), đấm và tạo ra vết nứt không gian.

 • 09/24/2015:
  • Combo mới được bổ sung.

DR.png
Z.png 56% Sát thương vật lý
X.png 245% Sát thương vật lý

TTCombo6.png Spatial Sphere

Sau khi thực hiện DRU.pngZ.png hoặc DRU.pngZ.pngZ.png, biến xuống nền bên dưới và bắn ra quả cầu không gian, nó nổ khi va chạm. Đối phương bị hất lên cao tuỳ theo hướng bạn đang nhìn sau khi quả cầu nổ.

 • 09/24/2015:
  • Combo mới được bổ sung.

DRU.png
Z.png 186 Sát thương pháp thuật (3 MP)
Z.png 186 Sát thương pháp thuật (3 MP)
X.png 117% Sát thương pháp thuật x3 (8 MP)


Kỹ năng

Special Active

DESkill6.png Gravity Buster
DESkill4.png Reverse Circle
DarkMatterExplosion.png Dark Matter Explosion
TiTSkill7.png Stardust Shower

Active

TiTSkill4.png Dynamo Configuration - Space Breach

Buff

TiTSkill5.png Seal of Time
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.

Passive

TiTSkill1.png Nasod Armor Mode - Overlimit
DESkill12.png Time Control


Videos


Hình ảnh

Tranh vẽ

Khác


Mẹo

 • X.png thứ 3 trong combo X.pngX.pngX.pngX.pngX.pngX.pngX.pngZ.png vẫn hất tung đối phương và X.png hoặc Z.png cuối sẽ thực hiện Bước nhảy không gian (Spatial Movement) thay vì kéo hoặc lao đến nếu bạn có ít nhất 1 Dynamo Mutation Point khi trong chế độ Dynamo Configuration (Thức tỉnh). Còn khi trong chế độ Dynamo Configuration (Thức tỉnh),Nasod Armor combo sẽ được thực hiện nếu bạn ấn X.png hoặc Z.png sau X.png thứ 3.
  • Sau khi trở thành Diabolic Esper, X.png thứ 3 sẽ không còn hất tung đối phương và X.pngZ.png cuối sẽ không còn thực hiện Bước nhảy không gian (Spatial Movement). Và khi trong chế độ Dynamo Configuration (Thức tỉnh), X.pngZ.png cuối có thể thực hiện bình thường.


Ngoài lề

 • Khi thực hiện nhiệm vụ thăng lớp nhân vật Time Tracer, có lời thoại nói rằng Add bị trúng độc khi du hành xuyên thời-không, mặc dù điều này vẫn chưa được kết luận chính thức.
  • Đây có thể là lý do của vết xước tím xuất hiện trong hình vẽ chính, dẫn đến việc Diabolic Esper có màng cứng đen.
 • Time Tracer đeo miếng che mắt trên mắt trái, bị che bởi tay của cậu trong hình vẽ. Miếng che mắt này là một phần của kiểu tóc mặc định trong game.
  • Con mắt dưới miếng che có thể có màng cứng đen giống như Diabolic Esper, được miêu tả trong thiết kế chính thức của Add và trên bìa tập 6 của Quantum Leap.
  • Miếng che mắt có thể bỏ bằng cách mặc kiểu tóc khác, mặc dù mắt cậu trông hoàn toàn bình thường.
 • Time Tracer có chiếc dây lưng chứa đầy ống nghiệm, cầm một chiếc trên tay trong hình vẽ; Trong game, những ống nghiệm này không xuất hiện và không có tác dụng gì.
 • Time Tracer/Diabolic Esper/Mad ParadoxBattle Magician/Dimension Witch/Metamorphy là những lớp nhân vật duy nhất có khả năng điều khiển thời-không.
 • Sau khi trở thành Time Tracer, lời thoại của Add ở màn hình chọn nhân vật được thay đổi cho phù hợp với tính cách mới của cậu.
 • Sau khi trở thành Time Tracer, Add đặt ra mục tiêu của mình là quay về dòng thời gian gốc để ngăn cái chết của gia đình.
 • Điều tra tài liệu chính thức cho thấy tên ban đầu của lớp nhân vậy này là "포스 트레이서 (Force Tracer)".


Tên khác

Máy chủ Tên Phiên dịch
Korean Flag.png Hàn Quốc 타임 트레이서 Time Tracer
Japanese Flag.png Nhật Bản タイムトレーサー Time Tracer
Taiwanese Flag.png Đài Loan (tiếng Trung phồn thể) 時空追擊者 Spatiotemporal Tracker
Chinese Flag.png Trung Quốc (tiếng Trung giản thể) 时间追踪者 Time Tracer
German Flag.png Đức Time-Tracker Time Tracker
Spanish Flag.png Tây Ban Nha Rastreador espaciotemporal Spatiotemporal Tracker
French Flag.png Pháp Voyageur temporel Time Traveler
Italian Flag.png Ý Tracciatore del tempo Time Tracker
Polish Flag.png Ba Lan Inżynier Czasu Time Engineer
English Flag.png Anh Time Tracker
Bresil Flag.png Brazil Rastreador Temporal Temporal Tracker


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Root Knight.png
Root Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Sacred Templar.png
Sacred Templar
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
Arrowdown2.png
Icon - Genesis.png
Genesis
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Unknown.png
Code: Unknown
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Failess.png
Code: Failess
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
Arrowdown2.png
Icon - Code Antithese.png
Code: Antithese
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
Arrowdown2.png
Dunno.png
Dunno.png
???
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta
Arrowdown2.png
Dunno.png
???