Sniping Ranger/vi

From Elwiki
Sniping Ranger
SnipingRanger.png
Full Name
Rena
Class
Sniping Ranger
Weapon
Bow
Age
Unknown
Release Date
Korean Flag.png 22 May 2007
German Flag.png 8 December 2010
American Flag.png May 4th, 2011
Statistics
Speed
Average
UI - Magical Class.png
Range
Long
Difficulty
Easy
Magical
Ngươi đã được cảnh báo!


Sniping Ranger

Specialty

Khả năng đặc biệt của Sniping Ranger là cái cung dài của cô. Cung tên của cô, kể cả ở rất xa, luôn luôn bắn trúng. Tốc độ hơn người và một chút phép thuật giúp cô khiến trời tràn đầy mũi tên, xiên nướng mọi thứ bị bắt trong cơn mưa tên này. Không chỉ rất tốt trong một party, cô cũng có thể lo phần lơn tình huống một mình,

Background

Là một cung thủ, phải luôn cẩn thận khi bắn tên của mình ra. Trong hành trinh, Rena quyết định cải tiến kĩ năng cung thủ, nên cô nhờ Lenphad làm cho cô một cái cung mới để cô có thể dùng các đòn tấn công mới và cường hóa kĩ năng chiến đấu với các mũi tên nhanh hơn. Rèn luyện tốc độ và độ chính xác giúp cô đạt được danh hiệu, Sniping Ranger.


First Class Advancement

After completing the Ranger quest chain, Rena can decide between advancing as Sniping Ranger, Combat Ranger or Trapping Ranger.
Sniping Ranger can also be obtained by using the Cash Shop item: Sniping Ranger's SpiritJob Change - Sniping Ranger.png.

Sniping Ranger

 1. Talk to Lenphad in Elder.
 2. Collect 2 High Quality Lubricants from the Crossbow Soldiers in 2-5 on any difficulty.
 3. Eliminate 12 Crossbow Soldiers at 2-5 on any difficulty.
  • Clear 2-5 on Very Hard (☆☆☆) with at least a B rank or above.
  • Afterwards, visit Elder Village to complete the quest.


At Lv35, a Sniping Ranger can advance into a Grand Archer.

Skill Tree

Option 1 Fixed Option 2 Fixed
Blank.png Shooting Magnum.png Blank.png Basic Magic Training.PNG Level 15
Blank.png Humming Wind.png Blank.png Hawkeye.png Level 25
Guide Arrow.png Blank.png

LockCover.pngEntangle.png

Blank.png Level 30
Gentle Arrow.png Blank.png Enhanced Bowstring.png Blank.png Level 35
Crazy Shot.png Blank.png

LockCover.pngGungnir.png

Reflect Kick.png Level 40


Additional Combos

Image Description Damage
Sr1.png Arrow Rain

After doing a double jump, Rena shoots down three arrows that spread apart.

 • Post 02/01/2014 KR patch:

Every Rena can now do this, but Sniping Ranger can do this combo 2 times.

UU.pngX.png 170% Mag. Damage x3 (6 MP)
X.png 170% Mag. Damage x3 (6 MP)

Sr2.png Arrow Dash

An upgraded combo, Rena dashes behind the enemy and shoots three arrows,
the third one knocking down.

 • Post 12/13/2012 KR patch:

Ends the combo with Siege Stance without knocking down the target.

DR.png
X.png 170% Mag. Damage (6 MP)
X.png 170% Mag. Damage (3 MP)

Sr33.png Arrow Combo
 • Post 3/29/2012 KR patch:

Rena gains an arrow combo that does not knock down, Rena also goes into Siege Mode at the end of the combo.
(Sniping Ranger's old >>^XXX combo was given to her Base Job)

 • Post 12/13/2012 KR patch:

Animation for shooting is now faster.

X.png 170% Mag. Damage (3 MP)
X.png 90% Mag. Damage x2 (3 MP)
X.png 100% Mag. Damage x2 (2 MP)
X.png 250% Mag. Damage (3 MP)


Skills

Special Active


Active


Passive


Gallery
Characters