Phù Thủy Oz

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • العربية • Deutsch • français • Bahasa Indonesia • italiano • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
OSTiny.png Phù Thủy Oz
Portrait - Oz Sorcerer AngkorNoFX.png
Name Aisha Landar
Class OSTiny.png Phù Thủy Oz
Weapon Pháp trượng, Hắc Ma Pháp, Angkor
Age 20
Race Con người
Class Tree Icon - Aisha.png > Icon - Dark Magician.png > Icon - Void Princess.png > Icon - Void Princess (Trans).png > Icon - Oz Sorcerer.png
Release Date Korean Flag.png 28 December 2017
Japanese Flag.png 7 February 2018
Chinese Flag.png 7 February 2018
American Flag.png 7 February 2018
Bresil Flag.png 7 February 2018
Taiwanese Flag.png 8 February 2018
European Union Flag.png 25 July 2018
Master Class Release Date Korean Flag.png 30 January 2020
Statistics
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Ngươi không tài nào thoát khỏi sức mạnh hắc ám của ta đâu!


Icon - Oz Sorcerer.png Oz Sorcerer

[Đại pháp sư hắc ám, khai thác tinh hoa của ma thuật đen.]
Bậc thầy Đích thực của Ma thuật đen, ngay cả Angkor cũng phải thừa nhận.
Angkor được triệu hồi với hình dáng sát với hình dạng thật của cậu hơn,
trợ giúp Aisha đạt tới đỉnh cao của ma thuật đen.

AishaS31.png[Mod] - Plasma Cutter
Can control the angles and duration of plasma.
ESozplasma.png[Oz Plasma Blast]
Summon Angkor in his true form. Cause a great destruction with Angkor on your side.
OSozdream.png[Oz's Dream]
Angkor Skills are enhanced. Destruction and annihilation!
OSozpower.png[Oz's Power]
Oz Sorcerer brings despair to her enemies with overwhelming dark magic. Bravery Skill damage increases, and Deathly Shadow effects also applies to Special Active Skills.

Bối cảnh

Với vốn hiểu biết ngày càng sâu rộng hơn về ma thuật đen, Aisha thừa sức nghiền nát kẻ địch của cô ra thành tro bụi.

Khế ước giữa Aisha với Angkor kì lạ ở chỗ Aisha bị yêu cầu phải mặc trang phục mà Petite Angkor đề xuất và cô phải bế cậu ta. Tuy nhiên, Aisha có thể tự đoạt lấy ma thuật đen thông qua khế ước giữa họ bằng tài năng bẩm sinh và khả năng điều khiển ma thuật tuyệt vời của cô. Angkor thừa nhận sức mạnh và tiềm năng to lớn của Aisha nên đã đưa ra thêm một giao kèo nữa cho phép Aisha sử dụng tinh hoa của bóng tối, thứ cấu thành cơ thể cậu.

"Ta sẽ mời cô đến thế giới của bóng đêm. Và lần này! Hãy thử mặc bộ đồ này đi!!"

Với bản giao kèo mới này, Angkor được triệu hồi ra với hình dáng sát với hiện thân thật sự của cậu hơn, giúp đỡ Aisha vươn đến đỉnh cao của hắc ma thuật.

Thăng tiến Class lần ba


Skill Tree

Skills Passives
Blank.png LockCover.png ESozplasma.png
Blank.png OSozdream.png OSozpower.png Level 99
Master Class
Encroaching Well Stage1.png LockCover.png Encroaching Well Stage2.png
LockCover.png Encroaching Well Stage3.png
LockCover.png Encroaching Well Stage4.png
Blank.pngAdditional Combos

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.15x multiplier during 3rd job.
Image Description Damage
OSCombo1.png Dark Rolling

After doing DRU.pngZ.png, spin forwards in a rolling dive until you hit the ground before performing a quick magic circle burst.

 • Super armor during the second Z.png.

DRU.png
Z.png 222% Mag. Damage
Z.png 26% Mag. Damage x3~infinite
+96% Mag. Damage

OSCombo2.png Angkor Swarm

After doing X.pngX.png, summon numerous bat Angkors with very loose homing properties. Fire up to 6 Angkors and one final larger Angkor.

 • Super armor during HoldX.png.

X.png 324% Mag. Damage
X.png 324% Mag. Damage
UX.png 57% Mag. Damage
HoldX.png 57% Mag. Damage x1~5
+395% Mag. Damage


Skills

Hyper Active

ESozplasma.png Oz Plasma Blast
Lock.gifHyperBook2.png Ultimate Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill II Quest or Item Mall.

Force Mod Skill

Aging
Hell Stone
Petit Angkor
Plasma Cutter
Ring of Darkness
ForceCube.pngObtainable from [Mod] Force (A) Cube by completing Camilla's Force Skill Training Quest.
Able to only choose 1 out of 2 Force Mod Skills.
Ruin
Abysmal Field
ForceCube.pngObtainable from [Mod] Force (A) Cube by completing Camilla's Force Skill Training Quest.
Able to only choose 1 out of 2 Force Mod Skills.

Passive

OSozdream.png Oz's Dream
OSozpower.png Oz's Power
 • In addition to these new skills, Oz Sorcerer can also learn Force Skills.


MasterClass(Denif).png Master Class

Master Class Advancement

After unlocking 3rd Job, upon reaching Rigomor, you will be able to unlock the Master Class. To receive the quest, click on the notification located below the map select.
Master Class can also be obtained by using the Cash Shop item: ?? Dunno.png.

 1. Clear any Rigomor dungeon 5 times.
 2. Collect 20 Apparitions of Will from any Boss in Rigomor region dungeons.
 3. Clear any Master Road dungeon (Normal/Hell) once.
 4. Collect 10 Origin Artifacts from any Master Road dungeon (Normal/Hell).
 5. Clear any Master Road dungeon (Normal/Hell) 5 times.


Skills

Encroaching Well

Encroaching Well Stage1.png Stage 1 Encroaching Well Stage2.png Stage 2
Lock.gifItem - Master Class Secret Manual (Stage 2).png Master Class Secret Manual (Stage 2) is needed to unlock this skill, available through the Master Skill Stage 2 Quest or Item Mall.
Encroaching Well Stage3.png Stage 3
Lock.gifItem - Master Class Secret Manual (Stage 3).png Master Class Secret Manual (Stage 3) is needed to unlock this skill, available through the Master Skill Stage 3 Quest or Item Mall.
Encroaching Well Stage4.png Stage 4
Lock.gifItem - Master Class Secret Manual (Stage 4).png Master Class Secret Manual (Stage 4) is needed to unlock this skill, available through the Master Skill Stage 4 Quest or Item Mall.


Gallery

Full Gallery: Aisha/Gallery

Artwork

Miscellaneous


Lề

 • Ở lần thăng tiến này Angkor mang hình dáng giống con người hơn, còn so với lần thăng tiến 'Công Chúa Hư Không' thì cậu lại có hình dạng giống con dơi.
 • Váy xếp ly và mũ phù thủy của Phù Thủy Oz tương đồng với bản thiết kế cũ dành cho Công Chúa Hư Không, và lại một lần nữa, mấy thứ này cũng là một phần trong bản hợp đồng với Angkor.
 • Khi thăng tiến thành Phù Thủy Oz, mí mắt của Aisha trong game trở nên sắc hơn và biểu lộ cảm xúc có phần tự mãn hơn. Trang bị khuôn mặt tùy chỉnh sẽ không ảnh hưởng đến điều này.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 오즈 소서러 Phù Thủy Oz
Japanese Flag.png Japan オズソーサラー Phù Thủy Oz
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 奧兹魔導 Áo Tư Ma Tôn
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 异界魔使 Dị Giới Ma Sứ
German Flag.png Germany Oz-Zauberin Phù Thủy Oz
Spanish Flag.png Spain Maga de Oz Pháp Sư Oz
French Flag.png France Magicienne d'Oz Pháp Sư Oz
Italian Flag.png Italy Maga di Oz Pháp Sư Oz
Polish Flag.png Poland Czarodziejka z Oz Phù Thủy Oz
English Flag.png United Kingdom Oz Wizard
Bresil Flag.png Brazil Feiticeira de Oz Oz


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Root Knight.png
Root Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Sacred Templar.png
Sacred Templar
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
Arrowdown2.png
Icon - Genesis.png
Genesis
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Unknown.png
Code: Unknown
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Failess.png
Code: Failess
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
Arrowdown2.png
Icon - Code Antithese.png
Code: Antithese
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
Arrowdown2.png
Dunno.png
Dunno.png
???
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta
Arrowdown2.png
Dunno.png
???