Thượng thần: Kẻ lang thang

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • italiano • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
LWTiny.png Thượng thần: Kẻ lang thang
LoftyWandererPortrait.png
Name Ainchase "Ain" Ishmael
Class LWTiny.png Thượng thần: Kẻ lang thang
Weapon Con lắc, Projection Weapons, Sức mạnh Henir
Age Không rõ (Diện mạo khoảng 21 tuổi)
Height 182 cm (6 ft)
Weight 73 kg/0 kg (Thể tinh linh)
Class Tree Icon - Ain.png > Icon - Lofty Wanderer.png > Icon - Apostasia.png > Icon - Apostasia (Trans).png
Release Date Korean Flag.png 9 February 2017
Japanese Flag.png 22 February 2017
Chinese Flag.png 22 February 2017
American Flag.png 22 February 2017
Bresil Flag.png 22 February 2017
Taiwanese Flag.png 23 February 2017
European Union Flag.png 9 August 2017
Statistics
Thượng thần: Kẻ lang thang
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
A-ai đó?!


Icon - Lofty Wanderer.png Thượng thần: Kẻ lang thang

Đặc điểm

Thượng thần: Kẻ lang thang là một class mà ở đó sức mạnh hỗn loạn lan tỏa xuyên suốt linh hồn của Ain khi những thương tổn anh đã chịu ở Henir bắt đầu lan rộng. Bằng việc sử dụng nguồn sức mạnh suy tàn, anh có thể đạt lấy [Absorption] (sự hấp thụ) và gieo trồng hạt giống hỗn loạn, thứ có thể bị [Wechsel] hủy diệt để cường hóa cho chính cơ thể của anh.

Bối cảnh

Khi Hoffman nhờ Ain làm một nhiệm vụ ở Shadow Forest, Ain lập tức bị cuốn sâu vào nguồn năng lượng ma quỷ phát ra xung quanh. Cảm xúc của anh dần chuyển sang sợ hãi và cuồng bạo, và rồi hàng loạt những cảm xúc dữ dội cứ thế ập đến như một cơn bão. Ain bắt đầu hoảng loạn khi nhìn thấy nguồn năng lượng hắc ám đang bao vây lấy cơ thể mình nhưng rồi anh dần lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy tiếng gọi của Hội Nghiên cứu El.

Cùng với đội El, Ain thử sử dụng cỗ máy Nasod chạy bằng năng lượng El để làm dịu đi năng lược hắc ám nhưng điều đó chỉ khiển cho nó ngày càng mạnh mẽ thêm. Phương án cuối cùng của anh là tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nữ thần Ishmael nhưng khi bà ấy không hồi đáp, Ain rơi vào tuyệt vọng và những cảm xúc u ám đó đã nuôi dưỡng sức mạnh thêm cho Hạt giống Hỗn loạn. Sức mạnh của Nữ thần bắt đầu trở nên suy yếu và cơ thể của anh, thứ tồn tại duy nhất cho sứ mệnh, đã sụp đổ. Ain hiện giờ tràn ngập sự ngờ vực. Và chính từ sự ngờ vực ấy đã nảy sinh một hình dạng mới.

Thăng tiến class lần đầu

After reaching lvl 15, Ain can decide between advancing as a Lofty: Executor, Lofty: Anpassen or Lofty: Wanderer.
Lofty: Wanderer can also be obtained by using the Item Mall item: Lofty: Wanderer's Confusion LWJC.png.

Lofty: Wanderer

 1. Clear Shadow Forest.
 2. Clear Banthus Cave.
 3. Clear Underground Waterway.
 4. Clear Wally's Castle.

Upon reaching Lv. 35, a Lofty: Wanderer can advance into a Apostasia.

Cây kĩ năng

Skills Passives Locked
Blank.png LWActive1.png LWSActive1.png LWPassive1.png Blank.png Level 15
LWActive3.png Blank.png LWSActive2.png Blank.png Blank.png Level 25
Blank.png LWSActive3.png Blank.png Blank.png LockCover.png LWSActive4.png
Level 30
Blank.png LWSActive5.png Blank.png Blank.png Blank.png Level 35
 • Skill Traits unlocked at Level 40.
 • Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 2nd job class.


Combo bổ sung

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.05x multiplier during 1st job.
Minh họa Mô tả Sát thương
LWcombo1.png Void Explosion

Sau khi thực hiện combo X.pngX.png chuẩn, bắn ra một viên đạn hư không sau đó kích nổ một lăng kính hư không.

X.png 286% Sát thương Phép thuật
X.png 286% Sát thương Phép thuật
Z.png 215% Sát thương Phép thuật
Z.png 261% Sát thương Phép thuật

LWcombo2.png Void Hole

Sau khi thực hiện combo DR.pngZ.pngZ.pngZ.png chuẩn, bắn ra một vụ nổ hư không sau lưng để tạo ra một lỗ đen hút những kẻ địch vào đồng thời tạo ra những ngọn giáo để đâm nó.

DR.png
Z.png 179% Sát thương Vật lý
Z.png 205% Sát thương Vật lý
Z.png 253% Sát thương Vật lý + 276% Phy. Damage
HoldX.png 50% Sát thương Phép thuật x17

DRU.pngX.pngX.pngX.png Void Spears

Thay thế DRU.pngX.pngX.pngX.png chuẩn bằng những mũi giáo hư không hắc ám.

DRU.png
X.png 322% Sát thương Vật lý
X.png 361% Sát thương Vật lý
X.png 400% Sát thương Vật lý


Kĩ năng

Special Active

LWSActive1.png Alptraum
LWSActive2.png Schmerz
LWSActive3.png Verzweiflung
LWSActive4.png Reflexion
Lock.gifLv40Book.png Camilla's Secret Manual (Intermediate) is needed to unlock this skill, available through the Intermediate Training Skill Quest or Item Mall.
LWSActive5.png Entfernen


Active

LWActive1.png Wechsel
LWActive3.png Geist Herrschaft

Passive

LWPassive1.png Wavering Faith


Thư viện ảnh

Artwork

Khác


Lề

 • Sự sụp đổ của Henir đã lan rộng hơn vào cơ thể Ain bằng cách lan ra cánh tay trái và làm thay đổi màu tóc xanh sáng highlights thành màu tối hơn.
 • Mũ trùm đầu là một phần top piece trang phục quảng cáo của anh thay vì là một phần của kiểu tóc anh ấy.
  • Sự suy tàn trên cánh tay trái là một phần của top piece và găng tay quảng cáo.
 • Sau khi thăng tiến lên Thượng thần: Kẻ lang thang, thể Tinh linh của Ain được đặt tên lại thành Henir.
 • Ở châu Âu, tên anh được đổi thành Viator, tiếng Latin có nghĩa là Người du hành hoặc Kẻ bộ hành.
 • Hạt giống Hỗn loạn thỉnh thoảng sẽ chớp mắt.


Tên thay thế

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 롭티 : 원더러 Thượng thần: Kẻ lang thang
Japanese Flag.png Japan ロフティ:ヴァンデラー Thượng thần: Kẻ lang thang
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 斥魂 Xích Hồn
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 漫游者 Mạn Du Giả
German Flag.png Germany Viator Khách lữ hành
Spanish Flag.png Spain Viator Khách lữ hành
French Flag.png France Viator Khách lữ hành
Italian Flag.png Italy Viator Khách lữ hành
Polish Flag.png Poland Viator Khách lữ hành
English Flag.png United Kingdom Viator
Bresil Flag.png Brazil Errante Kẻ lang thang


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Root Knight.png
Root Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Sacred Templar.png
Sacred Templar
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
Arrowdown2.png
Icon - Genesis.png
Genesis
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
Arrowdown2.png
Dunno.png
Dunno.png
???
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta
Arrowdown2.png
Dunno.png
???