Đế Vương Kỵ Sĩ

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • italiano • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
KETiny.png Đế Vương Kỵ Sĩ
Portrait - Knight EmperorNoFX.png
Name Elsword
Class KETiny.png Đế Vương Kỵ Sĩ
Weapon Đại Kiếm, Hỏa Thuật, Phi Kiếm, Phi Phong Kiếm
Age 18
Class Tree Icon - Elsword.png > Icon - Sword Knight.png > Icon - Lord Knight.png > Icon - Lord Knight (Trans).png > Icon - Knight Emperor.png
Release Date Korean Flag.png 30 November 2017
American Flag.png 20 December 2017
Bresil Flag.png 20 December 2017
Japanese Flag.png 27 December 2017
Chinese Flag.png 27 December 2017
Taiwanese Flag.png 18 January 2018
Statistics
Đế Vương Kỵ Sĩ
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Từ giờ trở đi, ta sẽ tự vạch ra con đường cho riêng mình.


Icon - Knight Emperor.png Knight Emperor[edit]

Đặc điểm[edit]

Đế Vương Kỵ Sĩ đã trở thành một kiếm sĩ ngoan cường thông qua những lần đối mặt với những thử thách khó khăn mà không hề lùi bước,

Bối cảnh[edit]

Không còn bị ám ảnh với việc phải 'bắt kịp với chị gái', Elsword giờ đây đi theo con đường của riêng bản thân trong khi phải gánh vác tất cả sự mong đợi từ phía mọi người với tư cách là Kỵ sĩ của Elrios. Vì đã vượt qua rất nhiều những thử thách để trở nên mạnh mẽ hơn nên Elsword không bao giờ chịu gục ngã, dù là trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Để tiến gần hơn với chị gái, Elsword đã trở thành Kỵ sĩ của Velder, cuối cùng là thăng bậc lên Lãnh Chúa Kỵ Sĩ, người mạnh nhất trong tất cả các kỵ sĩ. Nhưng anh lại cảm thấy nản chí khi gặp lại chị gái mình và nhận ra rằng Elesis cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Sự thiếu tự tin đã ảnh hưởng đến quyết định của anh ấy hi sinh bản thân vào phút cuối, khi bạn bè của Elsword cố gắng mọi cách để cứu lấy anh, Elsword nhận ra được sự quan trọng của tình bạn và anh quyết định tin vào chính bản thân mình, cũng giống như việc những người bạn đã tin tưởng vào anh. Elsword không còn đuổi theo cái bóng của chị mình nữa, anh tìm kiếm một tương lai cho riêng bản thân để bước tiếp với những con người mà anh yêu quý.

"Chúng ta sẽ không bao giờ thất bại. chúng ta sẽ chỉ luôn vươn lên!"

Bây giờ Elsword sẽ rũ bỏ những dấu vết của bản thân vào trong quên lãng, anh tự vạch ra một lối đi mới bằng chính đôi tay của mình trên mỗi bước đường đi.

Thăng tiến class lần thứ ba[edit]


Cây kĩ năng[edit]

Skills Passives
Blank.png

LockCover.png KEHyper.png

Blank.png KEPassive1.png KEPassive2.png Level 99
Master Class
SunSwordSolariusS1.png

LockCover.png SunSwordSolariusS2.png

LockCover.png SunSwordSolariusS3.png

LockCover.png SunSwordSolariusS4.png

Blank.pngCombo bổ sung[edit]

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.15x multiplier during 3rd job.
Image Description Damage
Combo - Knight Emperor 1.png Quick Encounter

Sau khi thực hiện DRU.pngZ.png, chém một nhát rộng trong khi lao thân chéo xuống gây choáng.

DR.png
ViZ.png 173% Phy. Damage
DeX.png 306% Phy. Damage

Combo - Knight Emperor 2.png Backwards Encounter

Tiến hành DRU.pngX.png sau đó chuyển hướng chém một nhát kiếm chéo về phía sau. Kết thúc bằng một nhát kiếm thứ hai gây choáng.

DR.png
DeX.png 166% Phy. Damage
ViZ.png 197% Phy. Damage
ViZ.png 251% Phy. Damage


Kĩ năng[edit]

Hyper Active[edit]

KEHyper.png Absolute Judgement
Lock.gifHyperBook2.png Ultimate Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill II Quest or Item Mall.

Force Mod Skill[edit]

Mortal Blow
ForceCube.pngObtainable from [Mod] Force (A) Cube by completing Camilla's Force Skill Training Quest.
Able to only choose 1 out of 2 Force Mod Skills.
Armor Break
Double Slash
Armageddon Blade
ForceCube.pngObtainable from [Mod] Force (A) Cube by completing Camilla's Force Skill Training Quest.
Able to only choose 1 out of 2 Force Mod Skills.
Sandstorm
NewPowerCube.pngObtainable from New Power: Force by completing the 3rd Job advancement quest.
Windmill
NewPowerCube.pngObtainable from New Power: Force by completing the 3rd Job advancement quest.
Sonic Blade
NewPowerCube.pngObtainable from New Power: Force by completing the 3rd Job advancement quest.

Passive[edit]

KEPassive1.png Persistence
KEPassive2.png Battle Ready
  • In addition to these new skills, Knight Emperor can also learn Force Skills.

Thư viện ảnh[edit]

Artwork[edit]

Khác[edit]


Lề[edit]

  • Khi Đế Vương Kỵ Sĩ bật chế độ thức tỉnh, nửa đuôi mắt của anh ta sẽ lóe lên một màu xanh biển sáng, có lẽ là kết quả của El. Trong lúc sử dụng kĩ năng Absolute Judgement, mắt anh ta chuyển sang màu xanh biển hoàn toàn.
  • Đế Vương Kỵ Sĩ đeo một viên đá màu xanh ngọc được gắn vào một cái khung vàng tương tự như cái mà El Masters đeo, đặc biệt là cái mà được Solace đeo lúc đầu.
  • Chặng class của Đế Vương Kỵ Sĩ' là chặng duy nhất giữ nguyên tên job ban đầu cho toàn bộ. (Kỵ Sĩ, Kiếm Kỵ Sĩ, Lãnh Chúa Kỵ Sĩ, và Đế Vương Kỵ Sĩ ) (trừ Eve)


Tên khác[edit]

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 나이트 엠퍼러 Đế Vương Kỵ Sĩ
Japanese Flag.png Japan ナイトエンペラー Đế Vương Kỵ Sĩ
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 帝國騎士 Đế Quốc Kỵ Sĩ
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 骑士统领 Kỵ Sĩ Thống Lãnh
Bresil Flag.png Brazil Cavaleiro Imperador Đế Vương Kỵ Sĩ


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Root Knight.png
Root Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Sacred Templar.png
Sacred Templar
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
Arrowdown2.png
Icon - Genesis.png
Genesis
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Unknown.png
Code: Unknown
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Failess.png
Code: Failess
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
Arrowdown2.png
Dunno.png
Code: Antithese
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
Arrowdown2.png
Dunno.png
Dunno.png
???
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta
Arrowdown2.png
Dunno.png
???