Crimson Avenger/vi

From Elwiki
Mini Icon - Crimson Avenger.png Crimson Avenger
Portrait - Crimson Avenger.png
Full Name
Elesis
Class
Mini Icon - Crimson Avenger.png Crimson Avenger
Weapon
Claymore, Evil Energy Techniques
Age
19
Release Date
Korean Flag.png 21 August 2014
Japanese Flag.png 10 February 2015
European Union Flag.png 11 February 2015
American Flag.png 11 February 2015
Chinese Flag.png 26 February 2015
Statistics
Speed
Average
UI - Physical Class.png
Range
Short
Difficulty
Easy
Physical
They shouldn't have messed with me...


Crimson Avenger

Điểm mạnh

Là một Crimson Avenger, Elesis đã làm chủ hoàn toàn sức mạnh bóng tối của cô ta giúp cô trở nên mạnh hơn bao giờ hết.Những đòn tấn công của cô, dù mạnh hơn, nhưng cũng tốn càng nhiều máu hơn để duy trì do kĩ năng vốn có -Blood Hit, thứ mà tạo nên đặc điểm của cô- sụ liều lĩnh cực cao . Để bù cho lượng máu mất đi, Elesis sở hữu nhiều kĩ năng bị động cho phép cô hồi máu ở những trường hợp cụ thể. Liên tục đứng trên ranh giới giữa sống và chết, Crimson Avenger có phương thức tấn công như các Berserker class, coi nhẹ việc phòng thủ và hi sinh sinh mạng bản thân để gây ra càng nhiều sát thương càng tốt

Tiểu sử

Bị mai phục trong công cục tái chiếm thành Feita trước lũ quỷ, Elesis bị mất toàn bộ binh sĩ dưới quyền và bị trọng thương .
Đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết, Elesis quyết định tiếp nhận năng lượng đen ( Dark Energy) từ viên El shard đen ( Dark El shard) mầ cô thu được từ tay bọn Amethyst để bám víu sự sống,nhưng...
Do năng lượng đen tối của viên Dark El shard, Elesis bị nuốt chửng bởi mong muốn điên cuồng của sự phục thù và tái sinh trở thành 'Crimson Avenger', kẻ mong muốn những cuộc trả thù đẫm máu .

Chuyển nghề lần 2

Khi đạt đến cấp độ 35, Dark Knight có thể thăng cấp thành Crimson Avenger. Nhận nhiệm vụ thăng cấp nhân vật lần hai ở Ariel, NPC sự kiện ở mỗi thành.
Cũng Có thể thăng cấp lên Crimson Avenger ngay lập tức bằng cách sử dụng vật phẩm: Crimson Avenger's StampingCAjc.png.

Crimson Avenger

 1. Nói chuyện với Adel in Altera.
 2. Nhặt 60 mảnh rỏi ra từ Nasods ở Altera
 3. Nói chuyện Allegro ở Feita
 4. Giết 400 Demons in Feita
  • Nếu bạn chạy map Underground Chapel ở Very Hard và chạy đường dài nhất, bạn có thể giết tới 58 demons mỗi lượt,hoàn thành quest với chỉ 7 lần chạy dungeon .
 5. Giết 80 Necromancers và nhặt 1 mạnh rỏi ra từ Amethyst ở Very Hard


Cây Kĩ Năng

Skills Passives
Blank.png
CAIcon8.png
CAIcon17.png
CAIcon4.png
Blank.png Level 35
Blank.png
BloodExplosion.PNG
Blank.png Blank.png Blank.png Level 40
CAIcon12.png
Blank.png

LockCover.pngCAIcon11.png

Blank.png Blank.png Level 45
CAIcon14.png
Blank.png
CAIcon20.png
Blank.png Blank.png Level 50
Blank.png
CAIcon10.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 55
Blank.png Blank.png Blank.png
CAIcon5.png

LockCover.pngCAIcon1.png

Level 60
Blank.png
OverlayHA.png

LockCover.pngCAIcon13.png

Blank.png Blank.png Blank.png Level 65
Trans.png Transcendence
Blank.png
CrATrans1.png
Blank.png
CrATrans4.png
Blank.png Level 70
Blank.png
CrATrans2.png
Blank.png Blank.png

LockCover.pngTransShared.png

Level 80
Blank.png
CrATrans3.png
Blank.png Blank.png

LockCover.pngCrATrans5.png

Level 90
Blank.png
CrATrans6.png
Blank.png Blank.png Blank.png Level 95
 • 2nd Job Skill Traits unlocked at Level 70.
 • 2nd Job Final Enhanced Skill unlocked upon Transcending.
 • Transcendence Skill Traits unlocked at Level 99.
 • Transcendence Final Enhanced Skill unlocked upon advancing to 3rd job class.


Combo Phụ

Image Description Damage
CAcombo1.png Bloody Onslaught

Khi đang lướt, Elesis có thể bắn ra những cơn sóng máu ra phỉa trước cô tấn công lên tới tối đa 3 mục tiêu.Liên tục nhấn Z.png sẽ bắn ra nhiều cơn sóng hơn nữa. 2 cơn sóng cuối cùng sẽ xuyên qua tất cả kẻ địch

 • 2 đòn Z.png ban đầu là Gale?, những cơn sóng sau đó là Annihilation?.

DR.png
Z.png 120% Phy. Damage
Z.png 105% Phy. Damage
Z.png 50% Phy. Damage +
100% Phy. Damage x2
Initial Waves
(50% Phy. Damage +
100% Phy. Damage x3 +) x1~5
Final Wave
105% Phy. Damage +
100% Phy. Damage x4

CAcombo2.png Rushing Blood

Elesis lướt qua kẻ địch và đâm kiếm vào kẻ địch. Sau đó phóng thích năng lượng đen từ cây kiếm của cô ấy, liên tục gây xác thương lên kẻ địch và cuối cùng sử dụng 1 đòn đá hậu để bắn kể địch lên không trung (Will be Super Armored)?.

Chú ý rằng bạn giữ phím X.png càng lâu bao nhiêu thì cô ấy sẽ phóng năng lượng đen lâu bấy nhiêu trước khi đá

 • 2 đòn Z.png ban đầu là Gale?, những cơn sóng sau đó là Annihilation?.

DR.png
Z.png 120% Phy. Damage
X.png 100% Phy. Damage
X.png 100% Phy. Damage x 2~12 + 150% Phy. Damage


Kĩ Năng

Hyper Active

Special Active

Active

Passive


Videos


Gallery

Artwork

Miscellaneous


Trivia

 • Crimson Avenger is Elesis' job branch to follow the Transform theme; a desperate act done in order gain a tremendous boost in power.
  • Elesis absorbs the Dark El's power in order to survive the ambush, in exchange for her sanity.
 • Elesis' outfit was teased before her reveal in ElType Volume 3. In the comic, just as Elesis was about to get an avatar card, Add rushed by and the cards flew. Add was then hit by a avatar card which was Crimson Avenger's.
 • In one of her losing poses, a dark apparition appears and strikes her down.
 • It is likely that the Dark El has affected Elesis' personality, as she laughs maniacally when winning.
 • Elesis' facial expression changes and her eyes turn amber upon becoming a Crimson Avenger.
 • Unlike Infinity Sword, who absorbed the energy of the Dark El with the desire to protect his friends, Crimson Avenger absorbed the energy of the Dark El in order to survive. This may have been what led to the personality difference between the two, despite both of them absorbing Dark El.
 • Crimson Avenger's in-game model has her hair tied in a ribbon, while her default skill cut-in shows her hair without anything.
 • Although it's not noticeable, in Crimson Avenger's portrait, she is shown holding on to a scrap of Dark Knight's blood scarf.
  • This also happens to be the "ribbon" she uses in her hair in her in-game model.
 • After advancing to Crimson Avenger, Elesis' character selection screen quote changes once again, to match her lifeless personality.Characters
{{
Icon - Poten Finder.png
Poten Finder
Dunno.png
02/01/2024
Dunno.png
03/28/2024
Dunno.png
05/23/2024
Arrowright.png
Icon - Mighty Miner.png
Mighty Miner
Arrowright.png
Dunno.png
???
Arrowright.png
Dunno.png
???
Arrowright.png
Dunno.png
???
Arrowright.png
Dunno.png
12/07/2023
Arrowright.png
Dunno.png
???
Arrowright.png
Dunno.png
???
Arrowright.png
Dunno.png
???
}}