Thần nữ

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • italiano • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
VisTiny.png Apsara (毘天)
Name Ara Haan
Class VisTiny.png Apsara (毘天)
Weapon Spear
Age 22
Class Tree Icon - Ara.png > Icon - Little Hsien.png > Icon - Sakra Devanam.png > Icon - Sakra Devanam (Trans).png > Icon - Apsara.png
Release Date Korean Flag.png 30 November 2017
American Flag.png 20 December 2017
Bresil Flag.png 20 December 2017
Japanese Flag.png 27 December 2017
Chinese Flag.png 27 December 2017
Taiwanese Flag.png 18 January 2018
European Union Flag.png 28 June 2018
Statistics
Apsara
Speed: Slow Average Fast UI - Physical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Physical
Sức mạnh này tồn tại để tiêu diệt tất cả quỷ dữ. Ta sẽ thanh tẩy sự mục nát của thế giới này với thần thương trong tay!


Icon - Apsara.png Thần nữ

[Thần nữ, người đã tu luyện tới đỉnh cao của võ thuật]
Với trái tim nhân hậu,
Ara đã đạt tới đỉnh cao của thương thuật,
làm rung chuyển mặt đất mỗi khi cô chứng tỏ sự thành thạo thương thuật của mình.

MoonlightSlash.png[Mod] - Dragon Stance 4: Moonlight Slash
Sử dụng để tiêu diệt kẻ thù phía trước. Một luồng khí mạnh mẽ hòa vào đòn tấn công sẽ quét sạch tất cả kẻ thù trên đường đi của nó.
VisHyper.png[Dragon Rage]
Sử dụng để đưa ra phán xét cho tất cả kẻ thù phía trước. Thương thuật tạo ra một hình của một con rồng giận dữ quét xuống thổi bay tất cả kẻ thù.
VisPassive1.png[Time of Enlightenment]
Với sự hiểu biết mới về võ thuật, kỹ năng chắc chắn trở nên mạnh mẽ hơn. Tiêu diệt kẻ thù sẽ giúp cô mạnh mẽ hơn
VisPassive2.png[Flow of Chi]
Dòng năng lượng tự nhiên giúp cường hóa cơ thể. Di chuyển nhanh hơn và biết rõ về điểm yếu đối phương, sẽ giúp cô đánh bại tất cả kẻ thù.

Sơ yếu lý lịch

Ara được huấn luyện với tinh thần thượng võ và trái tim nhân hậu để đạt tới đỉnh cao của thương thuật. Với kinh nghiệm dày dặn khi chiến với kẻ thù, Ara dễ dàng nhìn thấu những ai có ý định xấu xa.

Mặc dù trông cô rất tinh tế và tốt bụng, nhưng mỗi khi nổi giận cô sẽ rất "gấu" khi đập tan mặt đất với cây thương của mình ^.^

"Đây là sức mạnh thần thánh của ta!"

Khi Ara sử dụng cây thương của mình, cô tấn công như thể dự đoán được mọi cử động của kẻ thù, và kẻ thù đơn giản là rơi vào bẫy của chụy mà thôi.

Thăng cấp lần ba

Sau khi mở khóa Siêu Việt và đạt Lv.99, bạn có thể bắt đầu lần thăng cấp thứ ba. Để nhận chuỗi quest 3rd job, hãy nhấn vào thông báo nhận quest job change nằm ngay bên dưới phần chọn map.

Bạn cũng có thể nhận 3rd job nhanh hơn bằng cách mua vật phẩm trong Item Mall: Apsara's Justice VNJC.png.

Apsara
 1. Clear Forgotten Elrian Sanctum một lần.
 2. Thu thập 5 Traces of Primordial Chao (Chrysalis, 11-6: Forgotten Elrian Sanctum)..
 3. Thu thập 20 Grand Compass Piece (Skin Splitter, Elrianode).
 4. Giết 2,000 Henir Mutated Monsters ở 11-3: Elrianode City11-4: Debrian Laboratory.
 5. Giết Spatio Reaper 30 lần. Spatio Reaper có thể tìm thấy ở 11-3: Elrianode City hoặc 11-5: El Tower Defense.


Cây kĩ năng

Skills Passives
Blank.png LockCover.png VisHyper.png
Blank.png VisPassive1.png VisPassive2.png Level 99
Master Class
SageStepsStage1.png LockCover.png SageStepsStage2.png
LockCover.png SageStepsStage3.png
LockCover.png SageStepsStage4.png
Blank.pngCombo mới

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.15x multiplier during 3rd job.
Image Description Damage
VisCombo1.png Leap and Stab

After doing DR.pngX.png, launching the target, perform a straight stab which hitstuns targets.

DR.png
X.png 272% Phy. Damage
Z.png 186% Phy. Damage

VisCombo2.png Drop Spear

After doing U.pngX.png, continue the combo by slam down the spear.

U.png
X.png 309% Phy. Damage
X.png 302% Phy. Damage


Các kỹ năng

Hyper Active

VisHyper.png Dragon Rage
Lock.gifHyperBook2.png Ultimate Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill II Quest or Item Mall.

Force Mod Skill

Dragon Stance 3: Eight Trigram Palm
(八卦掌)
Fire Lotus
(花蓮)
Fall
(落花)
Dragon Stance 4: Moonlight Slash
Counter Switch
(移花接木)
Matchless Truth
(無雙斬)
Spiritual Dragon
(降神龍)

Passive

VisPassive1.png Time of Enlightenment
VisPassive2.png Flow of Chi
 • In addition to these new skills, Apsara can also learn Force Skills.

Gallery

Artwork

Hình ảnh


Trivia

 • Apsara is a female spirit of the clouds and waters in Hindu and Buddhist culture.
 • In the Korean server, Apsara is referred to as 비천 (毘天), which could be translated as Aide of the Heavens but technically doesn't mean anything on its own.
  • Based on Korean Buddhism however, as with Sakra Devanam before, it is the abbreviation of 비뉴천(毘紐天) which can be read as 비슈누, or Vishnu.
 • On the Japanese server, Apsara is instead referred to as 飛天, referring to the angels of heaven, often depicted as a wingless flying woman surrounding Buddhist statues.
 • Apsara's idle pose is very reminiscent to Elemental Master's old idle pose.
 • In Apsara's portrait, a floating scarf can be seen behind her, which is an East Asian symbol that's often used to show divinity.


Alternative Names

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 비천 (Bi Cheon)
Abbreviation of 비뉴천
Aide of the Heavens
Vishnu
Korean Flag.pngChinese Flag.png South Korea (literal Chinese name) 毘天 (Pí Tiān)
Abbreviation of 毘紐天
Aide of the Heavens
Vishnu
Japanese Flag.png Japan 飛天 (Hiten) Heavenly Angel
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 妃天武皇
妃 is a homonym of 飛
Heavenly Angel Valkyrie
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 毘天 (Pí Tiān)
Abbreviation of 毘紐天
Aide of the Heavens
Vishnu
Bresil Flag.png Brazil Vishnu


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Root Knight.png
Root Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Sacred Templar.png
Sacred Templar
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
Arrowdown2.png
Icon - Genesis.png
Genesis
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
Arrowdown2.png
Dunno.png
Dunno.png
???
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Dunno.png
???
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta
Arrowdown2.png
Dunno.png
???