Hiền Triết Thinh Không

From Elwiki
Ngôn ngữ:English • Deutsch • français • Bahasa Indonesia • italiano • polski • português do Brasil • Tiếng Việt • 中文(简体)‎
ASTiny.png Hiền Triết Thinh Không
Portrait - Aether SageNoFX.png
Name Aisha Landar
Class ASTiny.png Hiền Triết Thinh Không
Weapon Pháp trượng, Ma pháp nguyên tố
Age 20
Class Tree Icon - Aisha.png > Icon - High Magician.png > Icon - Elemental Master.png > Icon - Elemental Master (Trans).png > Icon - Aether Sage.png
Release Date Korean Flag.png 30 tháng Mười Một 2017
American Flag.png 20 tháng Mười Hai 2017
Bresil Flag.png 20 tháng Mười Hai 2017
Japanese Flag.png 27 tháng Mười Hai 2017
Chinese Flag.png 27 tháng Mười Hai 2017
Taiwanese Flag.png 18 tháng Một 2018
Statistics
Hiền Triết Thinh Không
Speed: Slow Average Fast UI - Magical Class.png
Attack Range: Short Medium Long
Difficulty: Easy Normal Hard Magical
Hãy cảm thấy vinh dự khi được chiêm ngưỡng phép thuật của ta!


Icon - Aether Sage.png Hiền Triết Thinh Không

[Một Hiền triết được Khai sáng, là bậc thầy của ma pháp nguyên tố]
Với một nguồn tri thức mới được phát hiện về trạng thái tối thượng của ma pháp nguyên tố mà cô gọi là 'Thinh không',
Aisha giờ đây có thể thi triển nhiều ma pháp nguyên tố cấp cao cùng một lúc.

AishaS6.png[Mod] - Blaze Step
Dùng để tung ra đòn kết liễu. Cơ thể bạn sẽ được vây quanh bởi lửa, ngăn chặn kẻ địch tiếp cận và cho phép bạn gây ra sát thương mà không sợ bị tấn công.
ASHyper.png[Aether Immersion]
Sức mạnh của Thinh không. Một đòn đánh chớp nhoáng, hình mẫu hoàn hảo của thi triển nguyên tố cùng lúc. Phá hủy mọi thứ thông qua việc thi triển đồng loạt một vài ma pháp nguyên tố.
ASPassive1.png[Double Casting]
Tận hưởng hình mẫu chân chính của ma pháp nguyên tố nào. Giờ đây bạn có khả năng thi triển phép gấp đôi nhờ sử dụng sức mạnh của Thinh không. Tấn công kẻ địch dồn dập bằng ma pháp nguyên tố.
ASPassive2.png[Sage's Wisdom]
Sử dụng ma pháp nguyên tố một cách tự do. Gây sát thương khủng cho những kẻ địch bị ảnh hưởng bởi các nguyên tố.

Bối cảnh

Aisha giờ đây được khai sáng với hình dạng tối thượng của ma pháp nguyên tố, 'Thinh không'. Job này giờ đây có thể thi triển đồng loạt ma pháp của nhiều nguyên tố khác nhau.

Khi Aisha để cho chiếc Nhẫn của Mimir, một tạo tác nắm giữ sức mạnh thực sự của cô, tuột ra khỏi ngón tay mình a second time, cô ngẫm nghĩ lại những hành động của mình và những gì mà cô đã trở nên.

"Thật chẳng giống tôi chút nào, tôi không biết mình phải làm gì nữa!"

Hơn ai hết, Aisha nắm bắt rõ nguồn phép thuật mạnh mẽ của mình và cô đã quyết định nâng cấp nguồn sức mạnh phép thuật ấy lên một tầm cao mới.

Với nguồn tri thức và nguồn mana đạt được từ những trải nghiệm trong suốt cuộc hành trình, Aisha giờ đây có khả năng xử lý nhiều loại nguyên tố cùng lúc. Khi Aisha khám phá ra hình dạng tối thượng của ma pháp nguyên tố, cô đặt tên cho trường phái ma pháp nguyên tố mới này là "Thinh không".

Thăng tiến class lần thứ ba

Sau khi mở khóa Siêu Việt và đạt Lv. 99, bạn sẽ đủ tư cách để thăng tiến job lần 3. Để nhận nhiệm vụ job 3, click vào bảng thông báo chuyển job nằm phía dưới chỗ chọn bản đồ. Cũng có thể đạt được job 3 bằng cách sử dụng vật phẩm trong Item Mall: Aether Sage's Magic Tome ASJC.png.|Aether Sage}}

Cây kĩ năng

Skills Passives
Blank.png LockCover.png ASHyper.png
Blank.png ASPassive1.png ASPassive2.png Level 99
Master Class
Aether Splash Stage1.png LockCover.png Aether Splash Stage2.png
LockCover.png Aether Splash Stage3.png
LockCover.png Aether Splash Stage4.png
Blank.pngCombo bổ sung

Exclamation.png : All damage values for new and preexisting combos receive a 1.15x multiplier during 3rd job.
Minh họa Mô tả Sát thương
ASCombo1.png Rock Path

Sau khi thực hiện DR.pngX.png, phá vỡ vùng đất phía sau bạn, tạo ra một con đường đá nổ tung ra khỏi mặt đất.

DR.png
X.png 324% Sát thương Phép thuật
Z.png 53% Sát thương Phép thuật x3

ASCombo2.png Ignite

Sau khi hất tung kẻ địch lên không trung bằng DR.pngZ.pngZ.png, giữ kẻ địch và thả chúng vào một vùng lửa bùng nổ.

DR.png
Z.png 189% Sát thương Vật lý
Z.png 248% Sát thương Vật lý
HoldX.png 404% ~ 601% Sát thương Phép thuật


Kĩ năng

Hyper Active

ASHyper.png Aether Immersion
Lock.gifHyperBook2.png Ultimate Secret Manual (II) is needed to unlock this skill, available through the Ultimate Skill II Quest or Item Mall.

Force Mod Skill

Meditation
Chain Lightning
Blaze Step
Cyclone
Lightning Shower
Chain Burst
Frost Barrage

Passive

ASPassive1.png Double Casting
ASPassive2.png Sage's Wisdom
  • In addition to these new skills, Aether Sage can also learn Force Skills.

Thư viện ảnh

Artwork

Khác


Lề

  • Sau khi gỡ bỏ Statue of Glory, Bậc Thầy Nguyên Tố không còn kĩ năng nguyên tố đất nào nữa và những văn bản mô tả về khả năng làm chủ nguyên tố của cô mà đề cập đến đất đều được thay thế bằng sét. Tuy nhiên, khi trở thành Hiền Triết Thinh Không, đất quay trở lại thành một trong những nguyên tố mà cô có thể điều khiển, có thể thấy ở combo >>XZ mới của cô.


Tên khác

Server Name Translation
Korean Flag.png South Korea 에테르 세이지 Aether Sage
Japanese Flag.png Japan エーテルセージ Aether Sage
Taiwanese Flag.png Taiwan (Traditional Chinese) 乙太魔導 Ất Thái Ma Đạo
Chinese Flag.png China (Simplified Chinese) 以太贤者 Dĩ Thái Hiền Giả
Bresil Flag.png Brazil Sábia do Eter Aether Sage


Characters
     Icon - Elsword.png Elsword

Arrowdown2.png
Icon - Sword Knight.png
Sword Knight
Arrowdown2.png
Icon - Magic Knight.png
Magic Knight
Arrowdown2.png
Icon - Sheath Knight.png
Sheath Knight
Arrowdown2.png
Icon - Lord Knight.png
Lord Knight
Arrowdown2.png
Icon - Rune Slayer.png
Rune Slayer
Arrowdown2.png
Icon - Infinity Sword.png
Infinity Sword
Arrowdown2.png
Icon - Knight Emperor.png
Knight Emperor
Arrowdown2.png
Icon - Rune Master.png
Rune Master
Arrowdown2.png
Icon - Immortal.png
Immortal
     Icon - Aisha.png Aisha

Arrowdown2.png
Icon - High Magician.png
High Magician
Arrowdown2.png
Icon - Dark Magician.png
Dark Magician
Arrowdown2.png
Icon - Battle Magician.png
Battle Magician
Arrowdown2.png
Icon - Elemental Master.png
Elemental Master
Arrowdown2.png
Icon - Void Princess.png
Void Princess
Arrowdown2.png
Icon - Dimension Witch.png
Dimension Witch
Arrowdown2.png
Icon - Aether Sage.png
Aether Sage
Arrowdown2.png
Icon - Oz Sorcerer.png
Oz Sorcerer
Arrowdown2.png
Icon - Metamorphy.png
Metamorphy
     Icon - Rena.png Rena

Arrowdown2.png
Icon - Combat Ranger.png
Combat Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Sniping Ranger.png
Sniping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Trapping Ranger.png
Trapping Ranger
Arrowdown2.png
Icon - Wind Sneaker.png
Wind Sneaker
Arrowdown2.png
Icon - Grand Archer.png
Grand Archer
Arrowdown2.png
Icon - Night Watcher.png
Night Watcher
Arrowdown2.png
Icon - Anemos.png
Anemos
Arrowdown2.png
Icon - Daybreaker.png
Daybreaker
Arrowdown2.png
Icon - Twilight.png
Twilight
     Icon - Raven.png Raven

Arrowdown2.png
Icon - Sword Taker.png
Sword Taker
Arrowdown2.png
Icon - Over Taker.png
Over Taker
Arrowdown2.png
Icon - Weapon Taker.png
Weapon Taker
Arrowdown2.png
Icon - Blade Master.png
Blade Master
Arrowdown2.png
Icon - Reckless Fist.png
Reckless Fist
Arrowdown2.png
Icon - Veteran Commander.png
Veteran Commander
Arrowdown2.png
Icon - Furious Blade.png
Furious Blade
Arrowdown2.png
Icon - Rage Hearts.png
Rage Hearts
Arrowdown2.png
Icon - Nova Imperator.png
Nova Imperator
     Icon - Eve.png Eve

Arrowdown2.png
Icon - Code Exotic.png
Code: Exotic
Arrowdown2.png
Icon - Code Architecture.png
Code: Architecture
Arrowdown2.png
Icon - Code Electra.png
Code: Electra
Arrowdown2.png
Icon - Code Nemesis.png
Code: Nemesis
Arrowdown2.png
Icon - Code Empress.png
Code: Empress
Arrowdown2.png
Icon - Code Battle Seraph.png
Code: Battle Seraph
Arrowdown2.png
Icon - Code Ultimate.png
Code: Ultimate
Arrowdown2.png
Icon - Code Esencia.png
Code: Esencia
Arrowdown2.png
Icon - Code Sariel.png
Code: Sariel
     Icon - Chung.png Chung

Arrowdown2.png
Icon - Fury Guardian.png
Fury Guardian
Arrowdown2.png
Shooting Guardian
Shooting Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Shelling Guardian.png
Shelling Guardian
Arrowdown2.png
Icon - Iron Paladin.png
Iron Paladin
Arrowdown2.png
Icon - Deadly Chaser.png
Deadly Chaser
Arrowdown2.png
Icon - Tactical Trooper.png
Tactical Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Comet Crusader.png
Comet Crusader
Arrowdown2.png
Icon - Fatal Phantom.png
Fatal Phantom
Arrowdown2.png
Icon - Centurion.png
Centurion
     Icon - Ara.png Ara

Arrowdown2.png
Icon - Little Hsien.png
Little Hsien
Arrowdown2.png
Icon - Little Devil.png
Little Devil
Arrowdown2.png
Icon - Little Specter.png
Little Specter
Arrowdown2.png
Icon - Sakra Devanam.png
Sakra Devanam
Arrowdown2.png
Icon - Yama Raja.png
Yama Raja
Arrowdown2.png
Icon - Asura.png
Asura
Arrowdown2.png
Icon - Apsara.png
Apsara
Arrowdown2.png
Icon - Devi.png
Devi
Arrowdown2.png
Icon - Shakti.png
Shakti
     Icon - Elesis.png Elesis

Arrowdown2.png
Icon - Saber Knight.png
Saber Knight
Arrowdown2.png
Icon - Pyro Knight.png
Pyro Knight
Arrowdown2.png
Icon - Dark Knight.png
Dark Knight
Arrowdown2.png
Icon - Grand Master.png
Grand Master
Arrowdown2.png
Icon - Blazing Heart.png
Blazing Heart
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Avenger.png
Crimson Avenger
Arrowdown2.png
Icon - Empire Sword.png
Empire Sword
Arrowdown2.png
Icon - Flame Lord.png
Flame Lord
Arrowdown2.png
Icon - Bloody Queen.png
Bloody Queen
     Icon - Add.png Add

Arrowdown2.png
Icon - Psychic Tracer.png
Psychic Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Arc Tracer.png
Arc Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Time Tracer.png
Time Tracer
Arrowdown2.png
Icon - Lunatic Psyker.png
Lunatic Psyker
Arrowdown2.png
Icon - Mastermind.png
Mastermind
Arrowdown2.png
Icon - Diabolic Esper.png
Diabolic Esper
Arrowdown2.png
Icon - Doom Bringer.png
Doom Bringer
Arrowdown2.png
Icon - Dominator.png
Dominator
Arrowdown2.png
Icon - Mad Paradox.png
Mad Paradox
     Icon - LuCiel (Lu).png Lu/Ciel

Arrowdown2.png
Icon - Chiliarch.png
Chiliarch
Arrowdown2.png
Icon - Royal Guard.png
Royal Guard
Arrowdown2.png
Icon - Diabla.png
Diabla
Arrowdown2.png
Icon - Dreadlord.png
Dreadlord
Arrowdown2.png
Icon - Noblesse.png
Noblesse
Arrowdown2.png
Icon - Demonio.png
Demonio
Arrowdown2.png
Icon - Catastrophe (Timoria).png
Icon - Catastrophe (Abysser).png
Catastrophe
Arrowdown2.png
Icon - Innocent (Ishtar).png
Icon - Innocent (Chevalier).png
Innocent
Arrowdown2.png
Icon - Diangelion (Iblis).png
Icon - Diangelion (Anular).png
Diangelion
     Icon - Rose.png Rose

Arrowdown2.png
Icon - Heavy Barrel.png
Heavy Barrel
Arrowdown2.png
Icon - Bloodia.png
Bloodia
Arrowdown2.png
Icon - Valkyrie.png
Valkyrie
Arrowdown2.png
Icon - Metal Heart.png
Metal Heart
Arrowdown2.png
Icon - Storm Trooper.png
Storm Trooper
Arrowdown2.png
Icon - Crimson Rose.png
Crimson Rose
Arrowdown2.png
Icon - Freyja.png
Freyja
Arrowdown2.png
Icon - Optimus.png
Optimus
Arrowdown2.png
Icon - Tempest Burster.png
Tempest Burster
Arrowdown2.png
Icon - Black Massacre.png
Black Massacre
Arrowdown2.png
Icon - Minerva.png
Minerva
Arrowdown2.png
Icon - Prime Operator.png
Prime Operator
     Icon - Ain.png Ain

Arrowdown2.png
Icon - Lofty Executor.png
Lofty: Executor
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Anpassen.png
Lofty: Anpassen
Arrowdown2.png
Icon - Lofty Wanderer.png
Lofty: Wanderer
Arrowdown2.png
Icon - Arme Thaumaturgy.png
Arme Thaumaturgy
Arrowdown2.png
Icon - Erbluhen Emotion.png
Erbluhen Emotion
Arrowdown2.png
Icon - Apostasia.png
Apostasia
Arrowdown2.png
Icon - Richter.png
Richter
Arrowdown2.png
Icon - Bluhen.png
Bluhen
Arrowdown2.png
Icon - Herrscher.png
Herrscher
     Icon - Laby.png Laby

Arrowdown2.png
Icon - Sparky Child.png
Sparky Child
Arrowdown2.png
Icon - Twinkle Child.png
Twinkle Child
Arrowdown2.png
Icon - Rusty Child.png
Rusty Child
Arrowdown2.png
Icon - Rumble Pumn.png
Rumble Pumn
Arrowdown2.png
Icon - Shining Romantica.png
Shining Romantica
Arrowdown2.png
Icon - Daydreamer.png
Daydreamer
Arrowdown2.png
Icon - Eternity Winner.png
Eternity Winner
Arrowdown2.png
Icon - Radiant Soul.png
Radiant Soul
Arrowdown2.png
Icon - Nisha Labyrinth.png
Nisha Labyrinth
     Icon - Noah.png Noah

Arrowdown2.png
Icon - Second Revenger.png
Second Revenger
Arrowdown2.png
Icon - Second Selection.png
Second Selection
Arrowdown2.png
Icon - Second Grief.png
Second Grief
Arrowdown2.png
Icon - Silent Shadow.png
Silent Shadow
Arrowdown2.png
Icon - Stellar Caster.png
Stellar Caster
Arrowdown2.png
Icon - Pale Pilgrim.png
Pale Pilgrim
Arrowdown2.png
Icon - Liberator.png
Liberator
Arrowdown2.png
Icon - Celestia.png
Celestia
Arrowdown2.png
Icon - Nyx Pieta.png
Nyx Pieta